Sovittelu perheasioissa

Viro
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Perhesovittelupalvelu on tarkoitettu eronneille tai eroaville vanhemmille, joilla on vähintään yksi yhteinen alaikäinen lapsi ja jotka eivät ole onnistuneet sopimaan lasta koskevista järjestelyistä (esim. yhteydenpito, elatusapu). Perheasioiden sovittelija on puolueeton osapuoli, joka auttaa vanhempia keskustelemaan ja pääsemään molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Sovittelussa ei ole tavoitteena niinkään päästä sopuun vaan tehdä toimivia sopimuksia.

Perhesovittelu on nopeampi, edullisempi ja hermoja säästävämpi menetelmä, jossa lapsen hyvinvointi otetaan paremmin huomioon. Sen puitteissa tehdyt vanhempien väliset sopimukset toimivat käytännössä paremmin kuin tuomioistuimessa tehdyt. Perhesovittelua on 1.9.2022 alkaen saanut myös maksuttomana valtion järjestämänä palveluna. Sitä haetaan sosiaalivakuutuslaitoksen kautta. Myös tuomari voi tuomioistuinkäsittelyssä ohjata vanhemmat perhesovittelun piiriin.

Perhesovittelupalvelulaissa tarkoitettu perheasioiden sovittelija on

sosiaalivakuutuslaitokseen sopimussuhteessa oleva sovittelumenettelyä hoitava henkilö, joka auttaa vanhempia ratkaisemaan lapsen asioiden hoidosta syntyneitä kiistoja niin, että lapsen etu on etusijalla.

Perhesovittelijana voi sovittelulain mukaisesti toimia
1) luonnollinen henkilö, jota osapuolet ovat pyytäneet ratkaisemaan riitansa (esim. psykologian, sosiaalialan (mm. lastensuojelun ja sosiaalityön) tai lainopillisen koulutuksen saanut asiantuntija). Sovittelija voi toimia sellaisen oikeushenkilön kautta, johon hän on työsuhteessa tai muussa sopimussuhteessa;
2) valantehnyt asianajaja, jos hän on esittänyt Viron asianajajaliiton hallitukselle asiaa koskevan hakemuksen;
3) notaari, jos hän on esittänyt notaariliitolle asiaa koskevan hakemuksen;
4) laissa säädetyssä tapauksessa valtion ja paikallishallinnon sovitteluelin.

Perhesovittelun järjestämistä Virossa koskevat seuraavat säädökset:

Virossa perheasioiden sovittelijoita edustavat Viron sovittelijoiden liitto ja sovitteluinstituutti. Valtion perhesovittelupalvelun toimintaa koordinoi sosiaalivakuutuslaitos.

Päivitetty viimeksi: 22/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.