Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Sovittelu perheasioissa

Viro
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Perhesovittelulla pyritään vähentämään perhesuhteisiin liittyviä riitoja. Se on tarkoitettu ennen kaikkea avio- tai asumuseroon päätyneille aviopuolisoille, jotka tarvitsevat riippumattoman asiantuntijan apua lapsiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Perhesovittelun tavoitteena on parantaa kommunikaatiota ja yhteistyötä, jotta voidaan keskustella siitä, miten lasten elämä järjestetään vastaisuudessa, ja tehdä sitä koskevia sopimuksia. Sovittelussa ei ole tavoitteena niinkään päästä sopuun vaan tehdä toimivia sopimuksia.

Sovittelumenettelyn osapuolet maksavat menettelyn toteuttamisesta ja siihen liittyvistä kuluista sovittelijalle sovitun korvauksen. Sovittelija voi pyytää osapuolilta ennakkoa.

Palvelua voi saada seuraavin tavoin ja seuraavin veloituksin:

  1. sovitteluun ohjaa lapsen asuinpaikan paikallisviranomainen, joka myös maksaa osan sovittelusta;
  2. sovitteluun ohjaa tuomioistuin, jolle asia on saatettu käsiteltäväksi, jolloin sovittelun maksavat osapuolet joko suoraan tai valtion oikeusapua haettuaan;
  3. toinen vanhempi pyytää sovittelua ja maksaa sen itse.

Perhesovittelijana voi sovittelulain mukaisesti toimia
1) luonnollinen henkilö, jota osapuolet ovat pyytäneet ratkaisemaan riitansa (esim. psykologian, sosiaalialan (mm. lastensuojelun ja sosiaalityön) tai lainopillisen koulutuksen saanut asiantuntija). Sovittelija voi toimia sellaisen oikeushenkilön kautta, johon hän on työsuhteessa tai muussa sopimussuhteessa;
2) valantehnyt asianajaja, jos hän on esittänyt Viron asianajajaliiton hallitukselle asiaa koskevan hakemuksen;
3) notaari, jos hän on esittänyt notaariliitolle asiaa koskevan hakemuksen;
4) laissa säädetyssä tapauksessa valtion ja paikallishallinnon sovitteluelin.

Perhesovittelun järjestämistä Virossa koskevat seuraavat säädökset:

Virossa perheasioiden sovittelijoita edustavat Viron sovittelijoiden liitto ja sovitteluinstituutti.

Päivitetty viimeksi: 31/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.