Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Sovittelu perheasioissa

Gibraltar
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Perhesovittelu on vapaaehtoista. Gibraltarin tuomioistuimet kannustavat sovitteluun tapauksissa, joissa sovittelu voi todella auttaa osapuolia ratkaisemaan erimielisyytensä tai osan niistä. Monet oikeusalan ammattilaiset ovat päteviä sovittelijoita. Heitä voidaan pyytää sovittelijoiksi perheoikeudellisissa riita-asioissa. Lisäksi sosiaalipalveluissa toimiva perhe- ja lapsiasioiden ryhmä toimii sovittelijana tapauksissa, jotka tuomioistuimet ovat siirtäneet sen käsiteltäväksi. Perhesovittelusta ei ole lainsäädäntöä.

Saatavilla ei ole verkkosivuja, joilta löytyisi perhesovittelijoiden luetteloa tai tietoa perhesovittelusta tai sovittelusta yleensä.

Päivitetty viimeksi: 11/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.