Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Sovittelu perheasioissa

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Latvian tasavalta on hyväksynyt vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen soveltamiseksi

sovittelua koskevan lain, joka tuli voimaan 18. kesäkuuta 2014.

Tuomioistuimen siviilioikeudellisia menettelyjä varten suosittelema sovittelumalli on ollut voimassa 1. tammikuuta 2015 alkaen. Tuomarilla on velvollisuus suositella menettelyn eri vaiheissa sovittelumahdollisuuden käyttöä (asian käsittelyn avaamisen jälkeen, asian käsittelyn valmistelun aikana ja alustavan kuulemisen aikana sekä asian käsittelyn kuluessa siihen asti, kunnes asiaperusteet on tutkittu).

Sovittelun edistämiseksi riidanratkaisukeinona on käynnistetty useita hankkeita:

1. Maksuton sovittelu perhesuhteisiin liittyvissä riita-asioissa

Valtion talousarvio-ohjelman puitteissa on ollut 1. tammikuuta 2017 alkaen mahdollista saada valtiolta tukea sellaisten vanhempien välisten riita-asioiden ratkaisemiseksi, joista on haittaa lasten eduille, ja perheenjäsenten välisten suhteiden parantamiseksi. Hankkeeseen osallistuvilla on oikeus viiteen maksuttomaan tapaamiseen valtuutetun sovittelijan kanssa. Asianosaisille ei koidu kustannuksia, vaan valtio maksaa kyseiset viisi ensimmäistä tapaamiskertaa (joista kunkin kesto on 60 minuuttia), jotka tapahtuvat valtuutetun sovittelijan ohjauksessa. Jos riita ei tule ratkaistuksi viiden tapaamisen aikana ja tarvitaan lisätapaamisia, asianosaiset vastaavat itse niiden kustannuksista. Valtuutetun sovittelijan ja sovittelijajärjestön tehtävänä on arvioida, kuka voi osallistua tähän hankkeeseen. Hanketta koskevia tietoja saa tuomioistuinten lisäksi paikallisviranomaisilta, sosiaalipalveluilta, perheoikeuksilta (bāriņtiesa) jne.

Hankkeen puitteissa on tarkoitus antaa tukea 300 perheelliselle pariskunnalle, jotta he voivat ratkaista perhesuhteisiin liittyviä riitoja ja erimielisyyksiä. Riidat voivat olla jo tuomioistuimessa vireillä olevia riitoja tai riitoja, joiden käsittely ei vielä ole alkanut. Tarkoituksena on avioliiton jatkumisen tukeminen tai ainakin riitojen ratkaiseminen siten, että lapsen vanhempien välinen suhde säilyy vähintään kohtalaisena ja että voidaan varmistaa, että he pystyvät jatkossa kommunikoimaan keskenään voidakseen sopia yhteisesti lapsen hoitoon liittyvistä kysymyksistä, lapsen kasvatuksesta ja koulunkäynnistä.

Luettelo hankkeeseen osallistuvista valtuutetuista sovittelijoista on saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://sertificetimediatori.lv

2. Neuvonta

Kaikilla, joita asia koskee, on mahdollisuus saada neuvoja sovittelusta ja sen käytöstä ottamalla yhteyttä valtuutettujen sovittelijoiden yhdistykseen puhelimitse numeroon + 371 28 050 777.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.