Sovittelu perheasioissa

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Helpottaakseen vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen käyttöä Latvian tasavalta on hyväksynyt sovittelulain (Mediācijas likums). Laki tuli voimaan 18. kesäkuuta 2014).

Tuomioistuimen siviilioikeudellisia menettelyjä varten suosittelema sovittelumalli on ollut voimassa 1. tammikuuta 2015 alkaen. Tuomareilla on velvollisuus tarjota osapuolille mahdollisuus ratkaista riita sovittelulla menettelyn eri vaiheissa (asian vireillepanon jälkeen, asian valmistelun yhteydessä ja alustavassa käsittelyssä sekä oikeudenkäynnin aikana, kunnes perusteiden tutkinta on saatettu päätökseen).

Sovittelun käyttämistä riidanratkaisukeinona on edistetty useilla eri hankkeilla:

1. Maksuton sovittelu perheoikeudellisissa riita-asioissa

Valtuutettujen sovittelijoiden neuvosto (Sertificētu mediatoru padome) jatkaa perheriitojen sovittelua koskevan ohjelman täytäntöönpanoa vuonna 2023, kuten se on tehnyt 1. tammikuuta 2017 lähtien. Valtion talousarviosta rahoitettavan ohjelman puitteissa on mahdollista saada oikeus viiteen maksuttomaan tapaamiseen valtuutetun sovittelijan kanssa vanhempien välisten sellaisten riita-asioiden ratkaisemiseksi, jotka vaikuttavat myös lasten etuihin, ja perheenjäsenten välisten suhteiden parantamiseksi. Valtion tuella kustannetaan viisi ensimmäistä tapaamista valtuutetun sovittelijan kanssa. Kunkin tapaamisen kesto on 60 minuuttia, ja ne ovat asianosaisille maksuttomia. Jos riita ei tule ratkaistuksi viiden tapaamisen aikana ja tarvitaan lisätapaamisia, asianosaiset vastaavat itse seuraavien tapaamisten kustannuksista. Henkilön tukikelpoisuuden arvioimiseksi olisi kuultava valtuutettua sovittelijaa tai valtuutettujen sovittelijoiden neuvostoa (Sertificētu mediatoru padome). Hankkeesta on saatavilla tietoa tuomioistuinten välityksellä, ja tiedot toimitetaan myös paikallisviranomaisille, sosiaaliviranomaisille, perhetuomioistuimille jne.

Perhesovittelupalvelua voi hakea ottamalla yhteyttä ohjelmaan osallistuvaan valtuutettuun sovittelijaan oman valinnan mukaan, tai jos sovittelijan valinnasta ei päästä sopimukseen, ottamalla yhteyttä neuvostoon sähköpostitse osoitteeseen smp@smp.lv tai soittamalla numeroon + 371 28 050 777.

Lisätietoja ohjelmasta on saatavilla täällä.

2. Ohjeet

Ohjeita sovittelusta voi saada ottamalla yhteyttä neuvostoon sähköpostitse smp@smp.lv tai soittamalla numeroon + 371 28 050 777.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.