Sovittelu perheasioissa

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Sovittelun avulla osapuolet voivat ratkaista riitansa yhdessä riippumattoman sovittelijan avulla. Sovittelua käytetään erityisesti yksityis- ja julkisoikeudellisissa asioissa. Tällaiseen tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuun liittyy monia etuja. Sovittelun avulla riita voidaan ratkaista usein nopeammin kuin tuomioistuimessa. Lisäksi sovittelu on monissa tapauksissa halvempaa. Sovittelu myös tukee osapuolten välisten suhteiden säilyttämistä, kun osapuolet etsivät yhdessä ratkaisua vapaaehtoiselta pohjalta.

Alankomaiden sovittelijoiden liitto

Sovittelijoita voi etsiä Alankomaissa useammasta rekisteristä. Alankomaiden sovittelijoiden liitto Mediatorsfederatie Nederland pitää yllä sovittelijoiden rekisteriä: Register van Mediators (aiemmin ns. NMI-rekisteri). Sovittelijoiden liitossa ovat edustettuina Alankomaiden suurimmat sovittelijayhdistykset. Rekisteriin hyväksytään ainoastaan sovittelijoita, jotka täyttävät tiukat laatukriteerit. Alankomaiden viranomaiset soveltavat liiton kriteereitä myös muiden sovittelijoiden valinnassa (oikeusapulautakunnan rekisteri). Sovittelijoiden liiton sivustolla kerrotaan myös yleensä sovittelusta ja sovittelijoista Alankomaissa.

Vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva kansainvälinen rekisteri

Tietoa sovittelusta voi hakea myös vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevasta kansainvälisestä rekisteristä. Rekisteristä voi hakea sovittelijoita, ja sivustolla on myös tietoa sovittelusta yleensä.

Tietoa sovittelusta

Alankomaissa on käynnistetty hanke Mediation naast rechtspraak, jossa edistetään sovittelua oikeudenkäyntimenettelyjen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että osapuolet saavat tietoa sovittelun mahdollisuudesta siitä alioikeudesta (rechtbank) tai muutoksenhakutuomioistuimesta (gerechtshof), jossa heidän asiaansa käsitellään. Muutoksenhakutuomioistuin voi myös ohjata osapuolet vanhemmille tarkoitettuun neuvontapalveluun (ouderschapsonderzoek), jossa perheoikeudelliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelun avulla.

Lisätietoa sovittelusta antavat myös oikeusaputoimisto (Juridisch loket) ja oikeusapulautakunta (Raad voor de rechtsbijstand).

Sovittelukustannuksiin voi saada tietyin edellytyksin (osittaista) tukea. Lisätietoa sovittelua varten myönnettävästä tuesta on täällä.

Linkkejä

Mediatorsfederatie Nederland

ADR International Register

De Rechtspraak over mediation naast rechtspraak

Oikeusaputoimisto

Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand (oikeusapulautakunta)

Päivitetty viimeksi: 09/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.