Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Sovittelu perheasioissa

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Perhesovittelu

Perhesovittelu on täysin vapaaehtoinen menettely, eikä Pohjois-Irlannissa tällä hetkellä edellytetä sovittelun harkitsemista ennen kanteen nostamista tuomioistuimessa. Tuomioistuimet kuitenkin tukevat sitä ja kannustavat käyttämään sitä soveltuvissa tapauksissa. Vaikka menettelyä ei ole määritelty laissa, tuomioistuimet sallivat todennäköisesti lykkäyksen tapauksissa, jotka vaikuttavat siltä, että ongelma voitaisiin ratkaista sovittelun avulla. Osapuolet voivat myös pyytää tuomioistuinta tekemään sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi tuomioistuimen määräyksen tapaan.

Joissakin tapauksissa on saatavilla julkista rahoitusta. Legal Services Agency Northern Ireland on antanut oikeusapua joidenkin sovittelutapausten kustannuksiin, ja Department of Health, Social Services and Public Safety rahoittaa tällä hetkellä ennen oikeudenkäyntiä tapahtuvaa sovittelua perheoikeudellisissa riita-asioissa. Lisätietoja on saatavilla verkkosivustolla Family Support Northern Ireland.

Tietoa sovittelijoista

Viranomaiset eivät sääntele alan koulutusta ja akkreditointia. Ammatti on itsesäännelty, ja pätevyys- ja kokemusvaatimukset vaihtelevat eri ammattialajärjestöissä. Lisätietoa on saatavilla palveluntarjoajien verkkosivuilta ja esitteestä Alternatives to Court in Northern Ireland, joka on saatavilla NI Direct -verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 11/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.