Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Sovittelu perheasioissa

Skotlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Tietoa perhesovittelijoista

Skotlannin hallitus kannustaa käyttämään perheoikeudellisten riitojen ratkaisemiseen vaihtoehtoista riidanratkaisua (Alternative Dispute Resolution, ADR), johon kuuluu myös sovittelu. Sovittelu ei ole kuitenkaan asianmukaista silloin, kun on kyse perheväkivallasta. Perhesovittelu on yleensä vapaaehtoinen menettely. Skotlannissa ei ole velvollisuutta käyttää vaihtoehtoista riidanratkaisua tai sovittelua, joskin tuomari voi pyytää sovittelua perheasian ollessa vireillä tuomioistuimessa.

Sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa Skotlannissa haetaan seuraavasti:

• Pyydetään Court of Session- tai Sheriff Court ‑tuomioistuinta ottamaan sopimus käsiteltäväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomioistuin käyttää toimivaltaansa ja muuttaa sovittelusopimuksen tuomioistuimen päätökseksi.

• Vaihtoehtoisesti kirjallinen self-proving -sopimus (skotlantilainen asiakirja, jonka todistusvoimaisuutta ei tarvitse erikseen todistaa) voidaan kirjata täytäntöönpanoa varten julkiseen Books of Council and Session‑ tai Sheriff court -rekisteriin. Self-proving -asiakirja on asiakirja, joka täyttää allekirjoitukselle asetetut muodollisuudet ilman, että siitä tarvitsee esittää todisteita. Self proving -asiakirjoja koskevat säännöt sisältyvät säädökseen Requirements of Writing (Scotland) Act 1995. Asiakirjan kirjaamista Books of Council and Session ‑rekisteriin on pyydettävä Skotlannin rekisterinpitäjältä Keeper of the Registers of Scotland.

Kun sopimus rekisteröidään täytäntöönpanoa varten, siitä tulee virallisesti oikeaksi vahvistettu asiakirja.

Tuomioistuimen hyväksymät sopimukset tai kumpaan tahansa edellä mainittuun rekisteriin kirjatut sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia EU:n muissa jäsenvaltioissa.

Tietoa sovittelusta Skotlannissa on saatavilla Scottish Mediation Network -verkkosivustolla.

Perhesovittelua koskeva kansallinen lainsäädäntö

Koska perheoikeudellisissa riita-asioissa ei ole pakko käyttää sovittelua, kansallista lainsäädäntöä on suhteellisen vähän.

Vuoden 1995 Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act -laissa säädetään kuitenkin, ettei Skotlannin siviilioikeudellisissa menettelyissä voida käyttää todisteena perhesovittelun aikana esiin tulleita seikkoja.

Päivitetty viimeksi: 11/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.