Obiteljsko mirenje

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U austrijskim predmetima u području obiteljskog prava sud nastoji pronaći mirno rješenje. U tu svrhu može naložiti i uvodno predavanje o mirenju ili preporučiti mirenje (članak 107. stavak 3. br. 2. Zakona o izvanparničnim postupcima, Außerstreitgesetz). Iako binacionalni timovi miritelja ispunjavaju zahtjeve obiteljskog mirenja u Austriji, moraju ih na ad hoc osnovi sastaviti Savezno ministarstvo pravosuđa (Bundesministerium für Justiz) kao središnje tijelo i privatne udruge za mirenje.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.