Obiteljsko mirenje

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U Cipru postoji zakonski postupak mirenja u obiteljskim pitanjima predviđen Zakonom o mirenju u obiteljskim sporovima iz 2019. (Zakon 62(Ι)/2019), koji je stupio na snagu 25. travnja 2019. Kako bi se olakšala provedba Zakona, 30. prosinca 2022. objavljeni su Posebni propisi (RAA 507/2022).

Posljednji put ažurirano: 02/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.