Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obiteljsko mirenje

Mirenje može biti posebno korisno u prekograničnim obiteljskim sporovima i u slučajevima otmice djeteta od strane roditelja. Pojmom „obiteljske stvari” obuhvaćen je cijeli niz sporova, od isključivo privatnih sporova do onih u koje su uključena tijela javne vlasti.

Što su prekogranični postupci obiteljskog mirenja?

Prekogranični postupci obiteljskog mirenja postupci su koje vodi jedna nepristrana kvalificirana treća osoba (ili više njih) – izmiritelj. Izmiritelj nema ovlasti za donošenje odluka, ali pomaže strankama da ponovo uspostave komunikaciju i same riješe problem.

Postignut sporazum jedinstveno je rješenje njihova spora kojim se osigurava da se u njihovom roditeljskim odlukama u obzir uzimaju najbolji interesi djeteta, ako je dijete uključeno.

Obiteljske stvari uključuju: roditeljsku odgovornost i pravo na održavanje kontakata s djetetom, otmice djece, mjere zaštite djeteta, uzdržavanje djece ili bivših partnera te druge posljedice razvoda ili rastave.

Partneri se potiču da preuzmu odgovornost za odluke o obitelji te da sporove najprije pokušaju riješiti izvansudski.

Postupkom mirenja može se dakle stvoriti konstruktivno ozračje za raspravu te osigurati poštena suradnja između roditelja uzimajući u obzir najbolje interese djeteta.

Na sljedećim stranicama možete doznati više o:

ključnim načelima i fazama mirenja

posebnostima prekograničnih postupaka mirenja

troškovima prekograničnih postupaka mirenja

pravnom kontekstu prekograničnih postupaka mirenja

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Na koji način funkcionira?

Kao stranka u sporu možete podnijeti zahtjev za mirenje u svim državama članicama. U nekim državama članicama sudac može pozvati stranke u sporu na mirenje.

Ako su sve stranke suglasne s pokretanjem postupka mirenja, odabrani izmiritelj određuje raspored mirenja. Način odabira izmiritelja ovisi o državi – informacije o tome možete pronaći na odgovarajućim nacionalnim web-mjestima na desnoj strani ove stranice.

Pravni zastupnici mogu imati važnu ulogu pružajući strankama pravne informacije koje su im potrebne za donošenje informiranih odluka.

Sporazumi postignuti mirenjem mogu postati obvezujući ako to obje stranke zatraže. To se, primjerice, može postići uz sudsko odobrenje ili ovjeru javnog bilježnika.

Pravni zastupnici mogu preispitati sporazum postignut mirenjem kako bi bili sigurni da taj sporazum proizvodi pravne učinke u svim predmetnim pravnim sustavima.

Zašto biste trebali pokušati?

 • Imate mogućnost kontrolirati ishod vašeg spora.
 • Mirenje se odvija u prijateljskom ozračju u kojem stranka donosi odluke.
 • Mirenje vam omogućuje da preispitate i prilagodite opseg spora.
 • Donosite odluke i dogovarate se, ali od vas se ne očekuje da postignete sporazum.
 • Dajući priliku mirenju ne odričete se prava na pokretanje i vođenje sudskog postupka.
 • Riječ je o situaciji od koje koristi imaju sve stranke koje sudjeluju u mirenju.
 • Izmiritelj je nepristrana i osposobljena osoba koja će vam pomoći da sami dođete do rješenja.
 • U usporedbi sa suđenjem postupak mirenja relativno je jeftin.
 • Postupak mirenja relativno je brz. Može se jednostavno zakazati u vrijeme koje odgovara strankama i može se održavati na raznim lokacijama.
 • Mirenjem se omogućuje pronalaženje fleksibilnih (prilagođenih) rješenja te se pridonosi održavanju ili izgradnji budućih konstruktivnih odnosa i kontakata između stranaka.
 • Postoji mogućnost dobivanja potpore i savjeta pravnog zastupnika u postupku mirenja.
 • Postupcima mirenja može se smanjiti broj parnica u budućnosti.

Poveznica na stranicu Pronađite izmiritelja.

Ograničenja postupka mirenja

Ako postoje indikacije da predmet nije primjeren za postupak mirenja ili da jedna stranka (ili obje) ne želi postupak mirenja, nužna je intervencija sudskih vlasti. Pri ispitivanju primjerenosti predmeta posebnu pozornost treba posvetiti utvrđivanju mogućih rizika, kao što su obiteljsko nasilje i njegovi razmjeri, zlouporaba narkotika ili alkohola, zlostavljanje djece itd. O primjerenosti predmeta mora se odlučivati na pojedinačnoj osnovi te u skladu sa standardima koje primjenjuju izmiritelj i organizacije izmiritelja.

Posljednji put ažurirano: 11/05/2022

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.