Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Obiteljsko mirenje

Engleska i Wales
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Postupak obiteljskog mirenja

Obiteljsko mirenje dobrovoljni je postupak. Međutim, od travnja 2014. u Engleskoj i Walesu svi podnositelji zahtjeva (ne samo oni koji primaju javna sredstva) moraju razmotriti primjenu mirenja prisustvovanjem sastanku za informiranje o mirenju i ocjenu prije nego što mogu podnijeti zahtjev sudu, osim ako se primjenjuju izuzeća kao što je nasilje u obitelji. Od protivne strane očekuje se da prisustvuje ako je primila poziv. Ako podnositelj zahtjeva nastavi postupak na sudu, trebao bi popuniti odgovarajući odjeljak u svojem zahtjevu kako bi dokazao da je izuzet od sudjelovanja na sastanku za informiranje o mirenju i ocjenu, da je prisustvovao tom sastanku i da se mirenje nije smatralo prikladnim ili da je prisustvovao mirenju, ali je ono prekinuto ili se njime nisu mogla riješiti sva pitanja.

Dodatni informativni materijali o obiteljskom mirenju dostupni su na internetskim stranicama Vlade Ujedinjene Kraljevine.

Pravna pomoć i dalje je dostupna za obiteljsko mirenje te za pravne savjete u svrhu potpore obiteljskom mirenju. Više informacija o pravnoj pomoći, među ostalim o tome imate li pravo na pravnu pomoć, možete pronaći na sljedećim internetskim stranicama.

Obiteljsko mirenje kao struka

Obiteljsko mirenje samoregulirajuća je struka koja se sastoji od niza članskih organizacija kojima su izmiritelji pridruženi. Te organizacije članice predstavlja krovna organizacija, Vijeće za obiteljsko mirenje (Family Mediation Council, FMC). FMC je osnovan radi usklađivanja standarda obiteljskog mirenja u Engleskoj i Walesu te predstavlja svoje organizacije članice i osobe koje se bave obiteljskim mirenjem u odnosima te struke s vladom.

Obiteljski izmiritelji dolaze iz različitih područja djelovanja, uključujući pravne, terapeutske i socijalne usluge. Različite članske/akreditacijske organizacije održavaju vlastite skupove standarda osposobljavanja i strukovnih standarda, koji uključuju zahtjeve za osposobljavanje. Odbor za standarde obiteljskog mirenja (Family Mediation Standards Board, FMSB) osnovan je radi praćenja i reguliranja standarda obiteljskog mirenja organizacija članica FMC-a.

FMC je nevladino tijelo koje ima središnju ulogu među svojim organizacijama članicama, koje su nevladine organizacije/udruge i članice osnivači FMC-a. Najistaknutije među njima:

ADR Group

Family Mediators Association

National Family Mediation

College of Mediators

Resolution

The Law Society

Akreditiranog obiteljskog izmiritelja možete pronaći na internetskim stranicama FMC-a.

Izmiritelja na svojem lokalnom području možete pronaći s pomoću alata „Pronađi lokalnog izmiritelja”.

Posljednji put ažurirano: 11/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.