Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Obiteljsko mirenje

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Obiteljsko mirenje ili mirenje u brakorazvodnim parnicama namijenjeno je prvenstveno roditeljima koji su u postupku razvoda braka ili rastave i kojima je potrebna pomoć nepristranog stručnjaka da izmiri njihova različita mišljenja te olakša komunikaciju i suradnju u pitanjima povezanima s budućim rješenjima u pogledu njihove djece te sklapanje sporazuma o takvim pitanjima. Svrha postupka mirenja nije pomirenje nego postizanje prihvatljivih dogovora.

Ta se usluga stavlja na raspolaganje i financira na sljedeće načine:

  1. tijela lokalne samouprave u kojoj dijete ima boravište upućuju na tu službu i pokrivaju dio troškova
  2. pokretanjem sudskog postupka u kojem sudac upućuje na službu, što stranke financiraju same, ili, ako je moguće, podnose zahtjev za nacionalnu pravnu pomoć
  3. na inicijativu obaviještenog roditelja koji to sam financira ili upućivanjem na Estonsko udruženje izmiritelja (što stranke financiraju same).

Cijena koju stranke same plaćaju za postupak mirenja razlikuje se u različitim regijama. Jedan sastanak iznosi od 60 do 80 EUR u Tallinnu i drugim većim gradovima u Estoniji te od 40 do 50 EUR u ostalim dijelovima zemlje. Jedan sastanak traje 90 minuta i stranke mogu očekivati da će se u prosjeku održati od pet do šest sastanaka.

Uslugu obiteljskog mirenja mogu pružati stručnjaci iz područja psihologije, socijalne skrbi (uključujući zaštitu djece i socijalni rad) ili prava koji su završili posebno osposobljavanje i imaju odgovarajuću stručnu potvrdu. Podaci za kontakt tih stručnjaka dostupni su na internetskim stranicama Estonskog udruženja izmiritelja, okružnih sudova i lokalnih samouprava.

U Estoniji su usluge obiteljskog mirenja uređene sljedećim zakonima:

U Estoniji rade i međunarodno kvalificirani izmiritelji koji su nadležni za slučajeve prekograničnog mirenja kada je jedan od roditelja odveo dijete u zemlju koja nije zemlja rođenja djeteta ni zemlja njegova uobičajenog boravišta. Radni su jezici estonski, engleski, ruski i finski. Izmiriteljima se moguće obratiti putem namjenskog poštanskog pretinca Udruženja.

Posljednji put ažurirano: 17/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.