Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Obiteljsko mirenje

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Obiteljsko mirenje ili mirenje u brakorazvodnim parnicama namijenjeno je prvenstveno roditeljima koji su u postupku razvoda braka ili rastave i kojima je potrebna pomoć nepristranog stručnjaka da izmiri njihova različita mišljenja te olakša komunikaciju i suradnju u pitanjima povezanima s budućim rješenjima u pogledu njihove djece te sklapanje sporazuma o takvim pitanjima. Svrha postupka mirenja nije pomirenje nego postizanje prihvatljivog dogovora.

Stranke u postupku mirenja moraju izmiritelju platiti dogovorenu naknadu za mirenje i povezane troškove. Izmiritelj može zatražiti od stranaka da unaprijed plate naknadu za mirenje.

Ta se usluga stavlja na raspolaganje i financira na sljedeće načine:

  1. putem lokalnog tijela na čijem području dijete ima boravište i koje pokriva dio troškova
  2. odlukom suca nakon sudskog postupka, što stranke financiraju same, ili, ako je moguće, podnose zahtjev za nacionalnu pravnu pomoć
  3. na inicijativu obaviještenog roditelja koji to sam financira.

Izmiritelj u smislu Zakona o mirenju mora biti: 1. fizička osoba koju su stranke ovlastile da bude izmiritelj u sporu među njima (npr. stručnjak u području psihologije, socijalnih pitanja (uključujući zaštitu djece i socijalni rad) ili pravni stručnjak). Izmiritelj može djelovati preko pravne osobe s kojom je u radnom ili drugom ugovornom odnosu;
2. odvjetnik koji je u tu svrhu dao izjavu odboru estonske odvjetničke komore;
3. javni bilježnik koji je u tu svrhu dao izjavu javnobilježničkoj komori; ili
4. u slučajevima propisanima Zakonom, nacionalno ili lokalno tijelo za mirenje.

U Estoniji su usluge obiteljskog mirenja uređene sljedećim propisima:

U Estoniji obiteljske izmiritelje trenutačno predstavljaju Estonsko udruženje izmiritelja (Eesti Lepitajate Ühing) ili Institut za mirenje (Lepituse Instituut).

Posljednji put ažurirano: 31/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.