Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Obiteljsko mirenje

Gibraltar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Obiteljsko mirenje dobrovoljni je postupak. Sudovi u Gibraltaru potiču mirenje u slučajevima u kojima postoji stvarna mogućnost da će mirenje pomoći strankama da riješe ili smanje svoje neslaganje. Postoje različiti pravnici koji su kvalificirani izmiritelji i mogu dobiti uputu da vode postupak mirenja u obiteljskim sporovima. Osim toga, i tim socijalnih službi za obitelj i djecu provodi mirenje sa strankama koje im upućuju sudovi. Ne postoji zakonodavstvo o obiteljskom mirenju.

Ne postoje internetske stranice na kojima se može pronaći popis obiteljskih izmiritelja niti stranice na kojima se nalaze informacije o obiteljskom mirenju ili mirenju općenito.

Posljednji put ažurirano: 11/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.