Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Obiteljsko mirenje

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kako bi olakšala upotrebu alternativnih načina rješavanja sporova, Republika Latvija donijela je Zakon o mirenju (na snazi od 18. lipnja 2014.).

Model mirenja koji sud preporučuje u građanskom postupku stupio je na snagu 1. siječnja 2015. Suci su obvezni strankama ponuditi mogućnost mirenja radi rješavanja spora u različitim fazama postupka (nakon pokretanja postupka, tijekom pripreme predmeta za suđenje i na pripremnom ročištu, kao i tijekom sudskog postupka do okončanja razmatranja merituma predmeta).

Radi promicanja mirenja kao načina rješavanja sporova provedeno je nekoliko projekata.

1. Projekt – Besplatno mirenje u obiteljskim sporovima

Od 1. siječnja 2017. osobe mogu dobiti državnu potporu u okviru programa koji se financira iz državnog proračuna – mogućnost pohađanja pet besplatnih sastanaka s ovlaštenim izmiriteljem radi rješavanja neslaganja među roditeljima koja utječu na interese djeteta i pronalaženja načina za poboljšanje odnosa među članovima obitelji. Državna potpora u okviru projekta obuhvaća prvih pet sastanaka radi mirenja (svaki 60 minuta) koje vodi ovlašteni izmiritelj te su besplatni za stranke. Ako se spor ne riješi u prvih pet sastanaka, troškove ostalih usluga trebaju snositi stranke. Ovlašteni izmiritelj ili Vijeće ovlaštenih izmiritelja procjenjuje ispunjuje li osoba uvjete za postupak mirenja. Informacije o projektu dostupne su dotičnim osobama putem sudova, što se prenosi na općine, socijalne službe, obiteljske sudove itd.

Cilj je projekta pružiti pomoć 300 parova, omogućujući roditeljima da riješe obiteljske sporove i neslaganja koja razmatra sud, kao i one koji još nisu u sudskom postupku.  Projektom se posebno želi podržati brakove ili barem riješiti neslaganja na način koji omogućuje očuvanje poštovanja među roditeljima djeteta te osigurava njihova daljnja komunikacija kako bi mogli zajednički odlučivati o raznim pitanjima svakodnevne skrbi, odgoja i obrazovanja djeteta.

Popis ovlaštenih izmiritelja uključenih u projekt dostupan je na: https://sertificetimediatori.lv

2. Savjetovanje

Zainteresirani za mirenje i njegovu primjenu mogu se radi savjetovanja obratiti Vijeću ovlaštenih izmiritelja pozivom na +371 28 050 777.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.