Obiteljsko mirenje

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Kako bi olakšala primjenu alternativnih načina rješavanja sporova, Republika Latvija donijela je Zakon o mirenju (Mediācijas likums, na snazi od 18. lipnja 2014.).

Model mirenja koji sud preporučuje u građanskim postupcima stupio je na snagu 1. siječnja 2015. Suci su obvezni strankama ponuditi mogućnost mirenja radi rješavanja spora u različitim fazama postupka (nakon pokretanja postupka, za vrijeme pripreme predmeta za suđenje i na pripremnom ročištu, kao i tijekom sudskog postupka do okončanja razmatranja merituma predmeta).

Radi promicanja mirenja kao načina rješavanja sporova provedeno je nekoliko projekata:

1. Projekt – Besplatno mirenje u obiteljskim sporovima

Vijeće ovlaštenih izmiritelja (Sertificētu mediatoru padome) 2023. nastavlja s provedbom programa „Mirenje u obiteljskim sporovima”, koji je započeo 1. siječnja 2017. U okviru programa koji se financira iz državnog proračuna osobe mogu dobiti državnu potporu koja im omogućuje da pohađaju pet besplatnih sastanaka s ovlaštenim izmiriteljem radi rješavanja nesuglasica između roditelja koje utječu i na interese djeteta te pronalaženja načina za poboljšanje odnosa među članovima obitelji. Državna potpora u okviru projekta obuhvaća prvih pet sastanaka radi mirenja (svaki traje 60 minuta), koje vodi ovlašteni izmiritelj i koji su besplatni za stranke. Ako se spor ne riješi u pet sastanaka, troškove dodatnih usluga trebale bi snositi stranke. Ovlašteni izmiritelj ili Vijeće ovlaštenih izmiritelja (Sertificētu mediatoru padome) procjenjuju ispunjava li osoba uvjete za mirenje. Informacije o projektu dostupne su zainteresiranim osobama na sudovima i prosljeđuju se lokalnim tijelima vlasti, socijalnim službama, obiteljskim sudovima itd.

Da biste se prijavili za obiteljsko mirenje, trebate se obratiti ovlaštenom izmiritelju po vlastitom izboru koji sudjeluje u programu ili, ako se ne možete dogovoriti o izboru izmiritelja, Vijeću ovlaštenih izmiritelja slanjem e-poruke na adresu smp@smp.lv ili pozivom na broj 28050777.

Više pojedinosti o programu dostupno je ovdje.

2. Smjernice

Svi zainteresirani mogu zatražiti smjernice o mirenju i njegovim primjenama od Vijeća ovlaštenih izmiritelja slanjem e-poruke na adresu smp@smp.lv ili pozivom na broj +371 28050777.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.