Obiteljsko mirenje

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

U postupku mirenja stranke zajedno rješavaju spor pod vodstvom nezavisnog izmiritelja. Mirenje se najviše upotrebljava u građanskom pravu i javnom pravu. Ta vrsta izvansudskog rješavanja sporova ima brojne prednosti: spor se često rješava brže nego na sudu, mirenje je i financijski povoljnije te pomaže u održavanju dobrih odnosa između stranaka koje dobrovoljno pokušavaju pronaći rješenje.

Nizozemski savez izmiritelja (Mediatorsfederatie Nederland)

U Nizozemskoj postoje različiti registri izmiritelja. Nizozemski savez izmiritelja (MfN) upravlja registrom izmiritelja (prethodno poznat kao registar NMI). MfN je savez najvećih udruženja izmiritelja u Nizozemskoj. U registru MfN-a upisani su samo izmiritelji koji ispunjavaju pažljivo razmotrene kriterije kvalitete. Nizozemska vlada primjenjuje standarde MfN-a kao temelj za registar izmiritelja koji djeluju u okviru sustava pravne pomoći (registar Odbora za pravnu pomoć). Internetske stranice MfN-a sadržavaju i neovisne informacije o mirenju i izmiriteljima u Nizozemskoj.

Međunarodni registar ADR

Postoji i međunarodni registar ADR u kojem možete pronaći izmiritelje i informacije o pitanjima povezanima s mirenjem.

Informacije o mirenju

Nizozemska je uvela i inicijativu pod nazivom mirenje uz sudski postupak (Mediation naast rechtspraak). To znači da će okružni sud ili žalbeni sud koji odlučuje o predmetu upozoriti stranke o mogućnosti odabira mirenja. Sudovi mogu također uputiti stranke u obiteljskopravnim predmetima na roditeljsko savjetovanje (ouderschapsonderzoek) u okviru kojeg se mirenjem može pronaći moguće rješenje problema.

Među ostalim tijelima koja mogu pružiti informacije o mirenju su Ured za pravna pitanja (Het Juridisch Loket) i Odbor za pravnu pomoć (Raad voor Rechtsbijstand).

U određenim se okolnostima troškovi mirenja mogu nadoknaditi u cijelosti ili djelomično. Dodatne informacije o povratu troškova mirenja možete pronaći ovdje.

Druge poveznice

Nizozemski savez izmiritelja

Međunarodni registar ADR

De Rechtspraak over mediation naast rechtspraak

Ured za pravne savjete

Pravna pomoć

Odbor za pravnu pomoć

Posljednji put ažurirano: 09/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.