Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Obiteljsko mirenje

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Postupak obiteljskog mirenja

Obiteljsko mirenje u potpunosti je dobrovoljan postupak, a u Sjevernoj Irskoj trenutačno ne postoji obveza razmatranja da se spor riješi mirenjem prije podnošenja zahtjeva sudu. Međutim, sudovi podržavaju i poticat će njegovu primjenu u odgovarajućim slučajevima. Iako postupak koji se primjenjuje nije zakonski određen, sudovi će vjerojatno dopustiti odgodu u slučajevima u kojima se čini da bi se problemi mogli riješiti mirenjem. Stranke od suda mogu zatražiti da se sporazum o mirenju proglasi izvršivim kao da je riječ o nalogu suda.

U nekim je slučajevima dostupno javno financiranje. Agencija za pravne usluge Sjeverne Irske podmirila je troškove nekih postupaka mirenja iz fondova za pravnu pomoć, a Ministarstvo zdravstva, socijalnih usluga i javne sigurnosti trenutačno osigurava sredstva za predsudsko mirenje u obiteljskim sporovima. Dodatne informacije možete pronaći na internetskim stranicama organizacije Family Support Northern Ireland.

Obiteljsko mirenje kao struka

Osposobljavanje i akreditacije ne regulira vlada. Struka je samoregulirajuća, a zahtjevi u pogledu kvalifikacija i iskustva razlikuju se među povezanim strukovnim organizacijama. Dodatne informacije možete pronaći na internetskim stranicama pružatelja usluga i u knjižici s informacijama Alternatives to Court in Northern Ireland (Alternative sudu u Sjevernoj Irskoj) (na internetskim stranicama organizacije NI Direct.

Posljednji put ažurirano: 11/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.