Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Obiteljsko mirenje

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Obiteljsko mirenje kao struka

Škotska vlada potiče primjenu alternativnog rješavanja sporova, uključujući mirenje, kako bi se riješili obiteljski sporovi, iako mirenje nije primjereno u slučajevima zlostavljanja u obitelji. Obiteljsko mirenje u pravilu je dobrovoljan postupak. U Škotskoj ne postoji obveza primjene alternativnog rješavanja sporova ili mirenja, iako sudac može zatražiti upuštanje u postupak mirenja nakon što je obiteljski spor pokrenut pred sudom.

Ako tražite izvršenje sporazuma o mirenju u Škotskoj, primjenjuje se jedan od sljedećih postupaka:

• Možete se obratiti Vrhovnom građanskom sudu ili grofovijskom sudu kako biste od suda zatražili da se „umiješa” u sporazum o mirenju. To znači da se sud koristi svojim ovlastima za promjenu sporazuma o mirenju u sudski nalog.

• U protivnom, „samodokazni” pisani sporazumi mogu se upisati za izvršenje u registar isprava ili registar grofovijskog suda. Samodokazna isprava je isprava koja ispunjava formalnosti na temelju kojih se ona smatra potpisanom, a da za to nije potreban dokaz. Pravila o samodokaznim ispravama sadržana su u Zakonu o zahtjevima za sastavljanje isprava (Škotska) iz 1995. Zahtjev za upis sporazuma u registar isprava podnosi se voditelju registara Škotske.

Nakon što se sporazum upiše u registar za izvršenje, predmetna isprava postaje vjerodostojna isprava.

Sporazumi koje je potvrdio sud ili su upisani u registar u skladu s nekim od prethodno navedenih postupaka mogu biti izvršivi u drugim državama članicama EU-a.

Informacije o mirenju u Škotskoj dostupne su na internetskim stranicama Škotske mreže za mirenje.

Nacionalno zakonodavstvo o obiteljskom mirenju

Budući da u obiteljskim sporovima nema obveze mirenja, postoji relativno malo nacionalnog zakonodavstva.

Međutim, u Zakonu o dokazima u parničnom postupku (obiteljsko mirenje) (Škotska) iz 1995. postoji odredba o nedopuštenosti informacija o tome što se dogodilo tijekom obiteljskog mirenja kao dokaza u parničnom postupku u Škotskoj.

Posljednji put ažurirano: 11/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.