Obiteljsko mirenje

Slovenija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Mirenje u Sloveniji uređeno je Zakonom o mirenju u građanskim i trgovačkim stvarima (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah - ZMCGZ; Uradni list RS (Službeni list RS); UL RS br. 56/08) i ono se u skladu s člankom 2. stavkom 1. upotrebljava za mirenje u obiteljskim stvarima povezanima sa zahtjevima o kojima se stranke mogu dogovoriti i nagoditi. Nadalje, Zakon o alternativnom rješavanju sudskih sporova (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov - ZARSS; UL RS br. 97/09 i 40/12 - ZUJF) primjenjuje se na obiteljske odnose te na temelju tog Zakona sud je dužan omogućiti mirenje strankama u pravnom sporu.

U članku 22. stavku 1. Zakona o alternativnom rješavanju sudskih sporova propisano je da je mirenje u sporovima povezanima s odnosom između roditelja i djece besplatno jer naknade izmiritelja i njegove putne troškove u cijelosti podmiruje sud, a ne stranke. To se primjenjuje i u slučajevima u kojima se zajedno sa sporom povezanim s odnosom između roditelja i djece u postupku mirenja rješava i imovinski odnos između bračnih partnera.

U skladu s člankom 2. Pravila o izmiriteljima u sudskim programima (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč; UL RS br. 22/10 i 35/13) sud koji vodi popis izmiritelja u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju sudskih sporova odlučuje, u skladu s potrebama programa, o najvišem broju izmiritelja koji se mogu unijeti na popis za određeno područje. Kada je riječ o mirenju u obiteljskim stvarima, sud mora, uzimajući u obzir broj izmiritelja na popisu, voditi računa o činjenici da mirenje u sporovima povezanima s odnosima između roditelja i djece mogu voditi dva izmiritelja od kojih je jedan položio pravosudni ispit, a drugi ima stručno znanje i iskustvo iz psihologije ili drugog odgovarajućeg područja.

U našem zakonodavstvu nema drugih propisa o mirenju u obiteljskim stvarima. Mirenje u obiteljskim stvarima trebalo bi biti detaljno uređeno novim Obiteljskim zakonom.

Popis izmiritelja prema područjima i pojedinim sudovima dostupan je na internetskim stranicama pojedinih sudova i na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, koje vodi središnju evidenciju izmiritelja koji sudjeluju u sudskim programima u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju sudskih sporova.

Druge poveznice:

Opće informacije o mirenju (nemamo posebnu poveznicu za obiteljsko mirenje)

Središnja evidencija izmiritelja

Posljednji put ažurirano: 23/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.