Obiteljsko mirenje

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Obiteljsko mirenje

Opće je načelo švedskog prava da se sporazumna rješenja smatraju najboljima za dijete. Stoga je pravilima propisano da najprije treba pokušati uvjeriti roditelje da se dogovore o pitanjima koja se odnose na njihovu djecu.

Komu se obratiti

Službe za socijalnu skrb imaju posebnu zadaću i dužne su, među ostalim, roditeljima ponuditi mirenje (samarbetssamtal). Cilj je postupka mirenja pomoći roditeljima da postignu sporazum. Više informacija dostupno je na poveznici mirenje. Ako se roditelji slože, njihovo sporazumno rješenje uključuje se u sporazum koji odobrava služba za socijalnu skrb. Sudovi su također dužni prvo pokušati pronaći sporazumno rješenje između roditelja. Ako to ne uspije, sud može narediti mirenje (medling).

U kojem je području mirenje dopustivo ili se najčešće upotrebljava?

Obiteljsko mirenje u sudskim postupcima upotrebljava se kada, na primjer, mirenjem nije ostvaren rezultat, ali se još smatra kako postoji mogućnost da će se roditelji dogovoriti o pitanjima koja se odnose na njihovu djecu.

Postoje li posebna pravila koja se moraju slijediti?

Sud odlučuje koga će imenovati kao izmiritelja. Za odluku o mirenju nije potrebna suglasnost roditelja, ali izmiritelju može biti teško obavljati posao ako se roditelj aktivno protivi imenovanju izmiritelja. Izmiritelj u dogovoru sa sudom odlučuje o načinu organizacije mirenja. Ne postoji kodeks postupanja ili slični mehanizam za izmiritelje.

Informiranje i osposobljavanje

Ne postoji nacionalna organizacija za osposobljavanje izmiritelja.

Koliko mirenje košta?

Izmiritelji imaju pravo na razumnu naknadu za svoj rad, vrijeme i troškove. Tu naknadu plaća država.

Posljednji put ažurirano: 25/01/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.