Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Családjogi közvetítői eljárás

Franciaország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

A határokon átnyúló családjogi ügyekben történő közvetítést nemzetközi és európai együttműködési megállapodások ösztönzik a viták nyugodt és gyors rendezésének elősegítése érdekében. Franciaország a központi hatóságán belül létrehozott egy külön egységet, melynek feladata a közvetítés alkalmazásának előmozdítása a határokon átnyúló ügyekben. A közvetítésre vonatkozó nemzeti szabályozás ismertetése is fontos, mivel az a határokon átnyúló ügyekre is alkalmazandó.

Nemzeti keretszabályozás:

Franciaországban az 1995. február 8-i 95-125. sz. törvény, és az azt követő, 1996. július 22-i 2012-66. sz. rendelet szabályozza az igazságügyi közvetítést. A felek beleegyezésével bármely eljáró bíró kijelölhet közvetítőt, aki képesített, pártatlan és független harmadik személy.

Az 1995. február 8-i törvényt a 2008. május 21-i 2008/52/EK irányelvet átültető 2011. november 16-i 2011-1540. sz. rendelet módosította. E törvény meghatározása szerint közvetítés minden olyan strukturált eljárás, melynek keretében két vagy több fél arra törekszik, hogy a köztük lévő vitát egy harmadik személy segítségével békés úton rendezze, és megállapodásra jusson egymással. A jogszabály a közvetítés valamennyi formájára vonatkozó közös rendelkezéseket állapít meg.

Létezik állami képesítés a családjogi közvetítésre vonatkozóan, amelyet a 2003. december 2-i rendelet (a szociális és családjogi törvény R.451-66. és azt követő cikkei), valamint a 2004. február 12-i és 2012. március 19-i rendeletek szabályoznak. Ugyanakkor jelenleg a családjogi közvetítői tevékenység végzéséhez nem szükséges ez a képesítés, mert a családjogi közvetítés nem tartozik a szabályozott szakmák közé.

Családjogi közvetítésre lehetőség van:

1) bírósági út igénybevétele nélkül: ez az úgynevezett hagyományos családjogi közvetítés; ebben az esetben a felek közvetlenül fordulnak a közvetítőhöz;

2) bírósági eljárás keretében: a polgári perrendtartás 1071. cikke, a polgári törvénykönyv 255. cikke és 373-2-10. cikke;

  • a családjogi bíróság javasolhatja a felek részére közvetítés igénybevételét, és beleegyezésüket követően kijelölheti az eljáró családjogi közvetítőt.
  • A családjogi bíróság kötelezheti a feleket arra, hogy felkeressenek egy családjogi közvetítőt, aki tájékoztatja őket a családjogi közvetítés céljáról és folyamatáról.

A családjogi közvetítés eredményeképpen létrejött egyezség jóváhagyásáról a családjogi bíróság dönt (a polgári perrendtartás 1534. és 1565. cikke). A bíróság jóváhagyja az egyezséget, kivéve, ha azt állapítja meg, hogy az egyezség nem védi kellőképpen a gyermek érdekeit, vagy ha a szülők beleegyezése nem volt önkéntes (a polgári törvénykönyv 373-2-7. cikkének (2) albekezdése), vagy ha általában a közrendet sértheti.

  • A családjogi közvetítői eljárás ingyenes, amennyiben azt a nemzetközi családjogi ügyekben közvetítési egység végzi. Ha azonban a felek magánúton vesznek igénybe közvetítőt, az eljárásért fizetni kell. A felek által fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértékét a közvetítésre irányadó hivatalos díjtábla alapján határozzák meg, amely a felek jövedelmének függvényében ülésenként és személyenként határozza meg a díjat. (költségmentesség vagy a családtámogatási pénztár segítségének igénybevétele). A polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései elérhetők: itt  Word (56 Kb) fr
  • Az Igazságügyi Minisztérium információs oldala a családjogi közvetítésről itt érhető el
  • A közvetítők listája itt érhető el: az Önhöz legközelebb eső családjogi közvetítői szolgáltatás keresése: „médiation familiale” (családjogi közvetítés) a „catégories” (kategóriák) fül alatt, ezen a weboldalon: Justice en région (a bíróságok elérhetősége régiónként)

Nemzetközi családjogi közvetítés

A nemzetközi családjogi közvetítésről a családjogi ügyekben történő nemzetközi együttműködést szolgáló eszközök rendelkeznek (az 1980. október 25-i Hágai Egyezmény és a Brüsszel IIa. rendelet), a gyermek jogellenes külföldre vitele esetén a gyermek visszavitelére vagy a szülői láthatási jogok érvényesítésére vonatkozó békés vitarendezés megkönnyítése érdekében.

Az érdekelt személyek:

1. Önálló vállalkozóként vagy szakmai szervezet keretében működő közvetítőkkel vehetik fel a kapcsolatot: a nemzetközi családjogi ügyekben eljárni jogosult közvetítők listája a következő linken érhető el: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/sources-listes-des-mediateurs-familiaux-internationaux-26139.html (vagy kattintson ide).

2. Igénybe vehetik a francia igazságügyi minisztérium hivatalán belül létrehozott nemzetközi családjogi közvetítési egység által végzett közvetítést. A Hivatal a francia központi hatóság szerepét tölti be az 1980 október 25-i és 1996 október 19-i Hágai Egyezmény, és a Brüsszeli IIa. rendelet tekintetében. A központi hatóság az előtte folyamatban lévő együttműködési ügyekben tehet javaslatot közvetítés igénybevételére, de szükség esetén az együttműködési helyzeteken kívül is beavatkozhat a gyermekek jogellenes elvitelével, a határokon átnyúló láthatási joggal, valamint a kiskorúak határokon átnyúló védelmével kapcsolatos ügyekben.

A közvetítés feltétele, hogy a szülők állampolgárságától függetlenül legalább az egyikük Franciaországban rendelkezzen lakóhellyel, a másik szülő pedig külföldön. Ha az egyik szülő kérte a közvetítési egységnél a nemzetközi családjogi közvetítést, az erre nézve javaslatot tesz a másik szülőnek. Az eljárásnak önkéntesnek kell lennie: a nemzetközi családjogi közvetítési eljárásban semmiféle kényszer nem alkalmazható. A nemzetközi családjogi közvetítési egység mediátorai a munkájuk során pártatlanul és gondosan, valamint a titoktartás elvének tiszteletben tartásával járnak el.

Az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi családjogi közvetítői egysége által folytatott közvetítés ingyenes. A kérelmet, a jelenlegi vagy a korábbi, franciaországi vagy külföldi bírósági eljárások dokumentumainak kíséretében a következő címre kell küldeni:

Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium)

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP (Polgári Ügyek Osztálya)

Cellule de médiation familiale internationale (Nemzetközi Családjogi Közvetítési Egység)

13 place Vendôme

75 042 Paris cedex 01

A kérelmet e-mailben is be lehet nyújtani: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Link a francia Igazságügyi Minisztérium weboldalára (Nemzetközi Családjogi Közvetítési Egység): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Utolsó frissítés: 25/05/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.