Családjogi közvetítői eljárás

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

CSALÁDJOGI KÖZVETÍTÉS PORTUGÁLIÁBAN

Az önkéntes részvétel elve és a megállapodás bíróság vagy anyakönyvi hivatal általi jóváhagyásának szükségessége

Portugáliában a közvetítés önkéntes. A gyermekeket vagy házastársakat érintő családjogi vita felei kölcsönös megegyezés alapján igénybe vehetnek állami vagy magán családjogi közvetítést. A bíróság szintén utalhatja közvetítésre a feleket, de a felek beleegyezése nélkül azt nem rendelheti el.

A családjogi közvetítést igénybe lehet venni, mielőtt a felek kereset nyújtanak be a bíróságon vagy az anyakönyvi hivatalnál (Conservatória do Registo Civil), vagy ha az eljárás már folyamatban van. A családjogi megállapodás mindkét esetben csak akkor lesz végrehajtható, ha azt a bíróság vagy az anyakönyvi hivatal jóváhagyta. A felek képviselői (amennyiben vannak) szintén részt vehetnek a közvetítési megbeszéléseken, amire a gyakorlatban olykor valóban sor kerül. A közvetítésre alkalmazandó általános elveket a 2013. április 19-i 29/2013 sz. törvény állapítja meg.

Közvetítés bírósági eljárásban

Amennyiben a felek a kereset benyújtása előtt veszik igénybe a közvetítést és sikerül megállapodásra jutniuk, kérelmezniük kell a választásuk szerinti anyakönyvi hivataltól a megállapodás jóváhagyását. Ezek a megállapodások a házastársakra vonatkozó (például házasság felbontása, házastársak közötti tartásdíj, házastársi közös lakhely, a volt házastárs vezetéknevének használata), valamint a gyermekeket érintő kérdésekre (például a házasság felbontásáról szóló megállapodáshoz csatolt szülői felelősségről szóló megállapodás vagy a nagykorú gyermek után fizetendő tartásdíjról szóló megállapodás) terjedhetnek ki. Az anyakönyvi hivatal jóváhagyása előtt az ügyészség (Ministério Público) véleményezi a megállapodásnak a kiskorú gyermekeket érintő szülői felelősséggel kapcsolatos részeit.

Ha a közvetítésre a kereset bíróságon való benyújtása előtt kerül sor, és kizárólagos célja a kiskorú gyermekeket érintő szülői felelősségről való megállapodás (a házasság felbontásáról vagy a különválásról szóló kapcsolódó megállapodás nélkül), a feleknek az illetékes bíróságtól kell kérniük a megállapodás jóváhagyását.

Amennyiben a családjogi közvetítésre a bírósági eljárás közben kerül sor, az a következőképpen zajlik:

  • A szülői felelősséggel (például felügyeleti joggal, kapcsolattartással, kiskorú gyermek után fizetendő tartásdíjjal) kapcsolatos bírósági eljárások során különleges szakmai meghallgatási és közvetítési szakaszra kerül sor. Amennyiben a felek a megbeszélésen – amelyre a bíró idézte őket – nem jutottak megállapodásra, a bíró legalább két, legfeljebb három hónappal elnapolja a megbeszélések időpontját, és a feleket a következő alternatív mechanizmusok egyikére utalja: közvetítés, amennyiben a felek elfogadják vagy kérik azt; vagy különleges szakmai meghallgatás, amelyet a bíróság szakmai támogató szolgálata tart. Az elnapolás időtartamának lejártával a megbeszélések újrakezdődnek, és amennyiben a fent említett módszerek valamelyike segítségével a felek egyezségre jutottak, a bíró megvizsgálja, majd jóváhagyja a megállapodást. Ha nem született megállapodás, az ügy a peres szakaszba lép.
  • A polgári perrendtartásról szóló törvény (Código de Processo Civil) 273. cikke alapján a bíróságok rendszerint minden polgári eljárás, köztük a házastársakat érintő eljárások (például a házasság felbontása és különválás, a házastársak és volt házastársak közötti tartásdíj fizetése, a házastársi közös lakhely odaítélése, amennyiben nem volt előzetes megállapodás) során felfüggeszthetik az eljárást, és az ügyet közvetítésre utalhatják, hacsak valamelyik fél nem ellenzi az utalást.
  • A polgári perrendtartás 272. cikkének (4) bekezdése értelmében a felek szintén kérhetik közös megegyezés alapján az eljárás három hónapra való felfüggesztését, és ez alatt az idő alatt saját kezdeményezésre közvetítést vehetnek igénybe.

Amennyiben a fent említett ügyekben folyamatban levő eljárás során a felek közvetítés útján megegyezésre jutottak, kérniük kell a megállapodás bíróság általi jóváhagyását.

Az anyakönyvi hivatal hatáskörébe tartozó családjogi ügyekben a kereseteket a két fél előzetes megegyezésével kell benyújtani, máskülönben az ügy a bíróságok hatáskörébe tartozik. Ebből az okból kifolyólag hasznos lehet az eljárásindítás előtt a felek kezdeményezésére igénybe vett közvetítés. A 2001. október 13-i 272/2001 sz. törvényerejű rendelet 14. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az anyakönyvi hivatal előtti eljárás megindítását követően az anyakönyvvezetőnek tájékoztatnia kell a házasság felbontását kérő házastársakat a közvetítői szolgáltatások létezéséről. Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy – amíg a megegyezésen alapuló, a házasságkötés felbontását célzó eljárások az anyakönyvi hivatalnál folyamatban vannak – a házastársak a kibékítésük céljából közvetítést vegyenek igénybe, vagy felülvizsgálják a házasság felbontásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a szülői felelősséggel kapcsolatos megállapodást, amennyiben az ügyészség ezt indítványozza.

Az állami vagy magánközvetítő kiválasztása, a közvetítés időtartama és költsége

Általános szabályként a polgári perrendtartásról szóló törvény 272. cikkének (4) bekezdésében foglalt elv alapján a családjogi közvetítés legfeljebb három hónapig tarthat. A közvetítés időtartama kizárólag kivételes és kellően indokolt esetekben lehet ennél hosszabb.

Ha a felek saját maguk által választott közvetítőhöz fordulnak, a közvetítő díját nekik kell megfizetniük. Ezt az összeget, a szabályokat, valamint a közvetítés menetrendjét a közvetítés kezdetekor a felek és a közvetítő által aláírt közvetítési jegyzőkönyv rögzíti. Az Igazságügyi Minisztérium az állami és a magánközvetítőkről jegyzéket vezet, amely hozzáférhető a felek számára a magánközvetítő kiválasztása céljából.

Az állami közvetítés igénybevételéhez a feleknek fel kell keresniük az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság (Direcção Geral da Política de Justiça) Alternatív Vitarendezési Hivatalát (Gabinete de Resolução Alternativa de Conflitos), és időpontot kell kérniük a közvetítést előkészítő megbeszélésre. A megbeszélésre telefonon (+351 808 26 2000), vagy online űrlapon keresztül lehet időpontot kérni. Az állami közvetítést előkészítő megbeszélésen a felek és a közvetítő közvetítési protokollt írnak alá. Meghatározzák a közvetítés időtartamát, rögzítik a megbeszélések időpontját, és a közvetítő elmagyarázza az eljárási szabályokat.

Az állami családjogi közvetítés költsége – függetlenül a tervezett megbeszélések számától – mindegyik fél esetében 50 euró. Ezt az 50 eurós díjat mindegyik fél az állami közvetítés kezdetekor fizeti be. Az állami rendszeren keresztül dolgozó közvetítők munkadíját nem a felek fizetik, hanem a törvényben rögzített díjjegyzék alapján az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság folyósítja.

Az állami közvetítési megbeszélések lefolytathatók az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság helyiségeiben vagy a felek lakóhelye szerinti önkormányzat által rendelkezésre bocsátott helyiségekben.

Az állami közvetítésekhez a felek az állami közvetítők egy szűkített jegyzékéből választhatnak közvetítőt. Amennyiben a felek nem élnek ezzel a lehetőséggel, az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság Alternatív Vitarendezési Hivatala sorrend alapján és a felek lakóhelyéhez való közelséget figyelembe véve jelöl ki egy közvetítőt az állami közvetítők listájáról. Ez a kijelölés rendszerint elektronikusan történik.

Ha a felek költségmentességre jogosultak, az fedezheti a közvetítés költségét.

Határokon átnyúló közvetítés, két közvetítő által végzett közvetítés

Azokban a határokon átnyúló vitákban, amelyek esetében a megbeszéléseken nem lehetséges a személyes részvétel, a közvetítés videokonferencia útján is lefolytatható.

Portugáliában a más tagállamokból származó közvetítők nem csupán feliratkozhatnak az Igazságügyi Minisztérium által összeállított, az állami és a magán családjogi közvetítőket egyaránt tartalmazó jegyzékére, de nyilvános pályázat útján az állami családjogi közvetítői jegyzékbe is felvételt nyerhetnek. A más tagállamokból származó közvetítőkre mindkét esetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a portugál közvetítőkre.

Portugáliában mind az állam által fenntartott közvetítői rendszerben, mind a magán közvetítői rendszerben megengedett a két közvetítő által végzett közvetítés. Két közvetítő közreműködésére sor kerülhet a felek kérésére vagy a közvetítő javaslatára, amennyiben úgy ítélik meg, hogy ez a legjobb módszer az ügy megoldására.

Hasznos linkek / alkalmazandó jogszabály

Az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság honlapján elérhetők a következők:

Állami közvetítés a (+351) 808262000 telefonszámon vagy az online űrlapon keresztül kérhető.

Arról, hogy mennyibe kerül az állami közvetítés, a következő weboldal ad tájékoztatást:

Pedir mediação familiar | Justiça.gov.pt (justica.gov.pt)

A magánközvetítésért felszámított díjak eltérhetnek az állami közvetítésért felszámított díjaktól.

 

Záró megjegyzés

A tájékoztatóban található információk általános jellegűek és nem teljes körűek. Nem kötelezik a kapcsolattartó pontot, a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatot, a bíróságokat vagy bármely más személyt, továbbá nem mentesítenek az alkalmazandó hatályos jogszabályok tanulmányozása alól.

Utolsó frissítés: 20/12/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.