Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Családjogi közvetítői eljárás

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

CSALÁDJOGI KÖZVETÍTÉS PORTUGÁLIÁBAN

Az önkéntes részvétel elve és a megállapodás jóváhagyása

Portugáliában a közvetítés önkéntes. A gyermekeket vagy házastársakat érintő családjogi vita felei kölcsönös megegyezés alapján állami vagy magán családjogi közvetítést vehetnek igénybe. A bíróság is közvetítésre utalhatja a feleket, de a felek beleegyezése nélkül azt nem rendelheti el. A családjogi közvetítést igénybe lehet venni, mielőtt a felek kereset nyújtanak be a bíróságon vagy az anyakönyvi hivatalhoz (Conservatória do Registo Civil), vagy ha az eljárás már folyamatban van. A családjogi megállapodást végrehajthatósága érdekében mindkét esetben jóvá kell hagyni. A felek képviselői (amennyiben vannak) szintén részt vehetnek a közvetítési megbeszéléseken, amire a gyakorlatban olykor valóban sor kerül. A közvetítésre alkalmazandó általános elveket a 2013. április 19-i 29/2013 sz. törvény részletezi.

Közvetítés a bíróságon

Amennyiben a felek a kereset benyújtása előtt veszik igénybe a közvetítést és sikerül megállapodásra jutniuk, kérelmezniük kell a választott anyakönyvi hivataltól megállapodásuk jóváhagyását. Ezen megállapodások magukban foglalhatnak házastársakra vonatkozó (pl. házasság felbontása, házastársak közötti tartásdíj, házastársi közös lakhely, a volt házastárs vezetéknevének használata) és gyermekeket érintő ügyeket (pl. a házasság felbontásáról szóló megállapodáshoz csatolt szülői felelősségről szóló megállapodás vagy a nagykorú gyermek után fizetendő tartásdíjról szóló megállapodás). Az anyakönyvi hivatal jóváhagyása előtt az ügyészség (Ministério Público) véleményezi a megállapodást, amennyiben az kiskorú gyermekeket érintő szülői felelősséggel kapcsolatos.

Ha a közvetítésre a kereset bíróságon való benyújtása előtt kerül sor, és kizárólagos célja a kiskorú gyermekeket érintő szülői felelősségről való megállapodás (házasság felbontásáról vagy különválásról szóló csatolt megállapodás nélkül), a feleknek az illetékes bíróságtól kell kérniük a megállapodás jóváhagyását.

Amennyiben a családjogi közvetítés a bírósági eljárás folyamata alatt történik, az a következőképpen zajlik:

  • A szülői felelősséggel (pl. felügyeleti joggal, kapcsolattartással, kiskorú gyermek után fizetendő tartásdíjjal) kapcsolatos bírósági eljárások során különleges szakmai meghallgatási és közvetítési szakaszra kerül sor. Amennyiben a felek a megbeszélésen – amelyre a bíróság idézte őket – nem jutottak megállapodásra, a bíró két-három hónappal elnapolja a megbeszélések időpontját, és a feleket az alábbi alternatív mechanizmusok egyikére utalja: közvetítés, amennyiben a felek elfogadják vagy kérik azt; vagy különleges szakmai meghallgatás, amelyet a bíróság szakmai támogató szolgálata tart. A halasztási idő lejártával a megbeszélések újrakezdődnek, és – amennyiben a fent említett módszerek valamelyikének segítségével a felek egyezségre jutottak – a bíró megvizsgálja, majd jóváhagyja a megállapodást. Ha nem született megállapodás, az ügy a peres szakaszba lép.
  • A polgári perrendtartásról szóló törvény (Código de Processo Civil) 273. cikke alapján a bíróságok rendszerint minden polgári eljárás, többek között a házastársakat érintő eljárások (pl. a házasság felbontása és különválás, a házastársak és volt házastársak közötti tartásdíj fizetése, a házastársi közös lakhely odaítélése, amennyiben nem volt előzetes megállapodás) során felfüggeszthetik az eljárást, és az ügyet közvetítésre utalhatják, kivéve, ha az egyik fél ellenzi az utalást.
  • A polgári perrendtartás 272. cikkének (4) bekezdése értelmében a felek szintén kérhetik közös megegyezés alapján az eljárás három hónapra való felfüggesztését és saját kezdeményezésre közvetítést vehetnek igénybe.

Amennyiben a fent említett ügyekről folytatott, folyamatban levő eljárás során a felek közvetítés útján megegyezésre jutottak, kérniük kell a megállapodás bíróság általi jóváhagyását.

Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozó családjogi ügyekben a kereseteket mindkét fél előzetes megegyezésével kell benyújtani, különben azok a bíróságok hatáskörébe fognak tartozni. Ebből az okból kifolyólag hasznos lehet az eljárásindítás előtt a felek kezdeményezésére igénybe vett közvetítés. A 2001. január 13-i 272/2001 sz. törvényerejű rendelet 14. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az anyakönyvi hivatalnál indított eljárás megindítását követően az anyakönyvvezetőnek tájékoztatnia kell a házasság felbontását kérő házastársakat a közvetítői szolgáltatások létezéséről. Ezen rendelkezés lehetővé teszi – míg a megegyezésen alapuló, a házasságkötés felbontását célzó eljárások az anyakönyvi hivatalnál folyamatban vannak –, hogy a házastársak a kibékítésük céljából közvetítést vegyenek igénybe, vagy felülvizsgálják a házasság felbontásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a szülői felelősséggel kapcsolatos megállapodást, amennyiben az ügyészség ezt indítványozza.

Az állami vagy magánközvetítő kiválasztása, a közvetítés időtartama és költsége

Általános szabályként a polgári perrendtartásról szóló törvény 272. cikke (4) bekezdésében foglalt elv alapján a családjogi közvetítés maximális időtartama három hónap. Kizárólag kivételes és indokolt esetekben haladhatja meg a közvetítés ezt az időtartamot.

Ha a felek saját maguk által választott közvetítőhöz fordulnak, a közvetítő díját nekik kell megfizetniük. Ezen összeget, a szabályokat, valamint a közvetítési menetrendet a közvetítés kezdetekor a felek és a közvetítő által aláírt közvetítési jegyzőkönyvben határozzák meg. Az Igazságügyi Minisztérium az állami és magánközvetítőkről jegyzéket vezet, amely hozzáférhető a felek számára a magánközvetítő kiválasztása céljából.

Az állami közvetítés igénybevételéhez a feleknek fel kell keresniük az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság (Direcção Geral da Política de Justiça) Alternatív Vitarendezési Hivatalát (Gabinete de Resolução Alternativa de Conflitos), és közvetítést előkészítő megbeszélést kell kérniük. A megbeszélést telefonon, e-mailben vagy online formanyomtatványon keresztül lehet előjegyezni. Az állami közvetítést előkészítő megbeszélésen a felek és a közvetítő közvetítési jegyzőkönyvet írnak alá. Meghatározzák a közvetítés időtartamát, rögzítik a megbeszélések időpontját, és a közvetítő elmagyarázza az eljárási szabályokat.

Az állami családjogi közvetítés költsége – függetlenül a tervezett megbeszélések számától – mindegyik fél esetében 50 euró. Ezt az 50 eurós díjat mindegyik fél az állami közvetítés kezdetekor fizeti be. Az állami rendszeren keresztül dolgozó közvetítők díjazását nem a felek fizetik meg. Annak megfizetését jogi díjjegyzék alapján az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság teljesíti.

Az állami közvetítési megbeszélések helyszíneként szolgálhatnak az Igazságügyi Politikai Főigazgatóságának helyiségei, vagy a felek lakóhelye szerinti önkormányzat által rendelkezésre bocsátott helyiségek.

Az állami közvetítésekhez a felek az állami közvetítők válogatott jegyzékéből választhatnak közvetítőt. Amennyiben a felek nem élnek ezzel a lehetőséggel, az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság Alternatív Vitarendezési Hivatala sorrend alapján és a felek lakóhelyéhez való közelségét figyelembe véve jelöl ki egy közvetítőt az állami közvetítők listájáról. Ez a kijelölés rendszerint elektronikusan történik.

Ha a felek költségmentességre jogosultak, az fedezheti a közvetítés költségét.

A határokon átnyúló közvetítés és a társközvetítés

Azokban a határokon átnyúló vitákban, ahol a személyes részvétel az üléseken nem lehetséges, a közvetítés elősegítésére videokonferencia rendszerek alkalmazhatóak.

Portugáliában a más tagállamokból származó közvetítők az Igazságügyi Minisztérium által összeállított (állami és magán családjogi közvetítőket egyaránt tartalmazó) családjogi közvetítők listájára nem csupán feliratkozhatnak, de (nyilvános pályázat útján) az állami családjogi közvetítői listára is felvételt nyerhetnek. Mindkét esetben ugyanazon feltételek vonatkoznak rájuk, mint a portugál közvetítőkre.

Portugáliában mind az állam által fenntartott közvetítői rendszerben, mind a magán közvetítői rendszerben megengedett a két mediátor által végzett közvetítés. Két közvetítő bevonására sor kerülhet a felek kérése vagy közvetítői ajánlás alapján, ha az utóbbi úgy véli, hogy ez az ügy legjobb megközelítése.

Hasznos linkek

A DGPJ honlapján találja: a nemzeti közvetítési jogszabályok linkjét; az állami és magán családjogi közvetítők listájának linkjét; a családjogi közvetítéssel kapcsolatos és közvetítéssel kapcsolatos általános információk linkjét.

Állami közvetítés a +351 808 26 2000 telefonszámon, az smf@gral.mj.pt címre küldött e-mailben vagy a http://smf.mj.pt/ címen található online formanyomtatványon keresztül kérhető.

Arról, hogy mennyibe kerül az állami közvetítés, a következő linken érhetők el információk: https://justica.gov.pt/Servicos/Pedir-mediacao-familiar#Comopedir

A magánközvetítésért felszámított díjak eltérhetnek az állami közvetítésért felszámított díjaktól.

A polgári perrendtartás legfrissebb változata itt található: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1959A0272&nid=1959&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo

 

Záró megjegyzés

A tájékoztatóban található információk általános jellegűek és nem teljes körűek. Nem kötelezik a kapcsolattartó pontot, a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatot, a bíróságokat vagy bármely más személyeket. Nem mentesítenek az alkalmazott hatályos jogszabályok tanulmányozása alól.

Utolsó frissítés: 08/07/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.