Családjogi közvetítői eljárás

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1. A közvetítés szabályozása

Spanyolországban nincs külön szabályozás a családi közvetítésről. Mindazonáltal a téma polgárjogi kérdésként szerepel a polgári és kereskedelmi jogi ügyekben alkalmazott közvetítésről szóló, 2012. július 6-i 5/12. számú törvényben, amely általánosságban a közvetítést szabályozza ezeken a területeken.

A fent említett 5/12. számú törvény 3. és 27. cikke külön szabályokat tartalmaz a határokon átnyúló ügyekben alkalmazott közvetítéssel kapcsolatban.

Egyes autonóm közösségek, amelyek e területen illetékességgel rendelkeznek, szintén szabályozták a közvetítést olyan módon, amely meglehetősen hasonlít a nemzeti jogszabályra. A közvetítés autonóm közösségi szintű, valamennyi jogszabálya elérhető itt:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Leyes-Autonomicas/

2. A családjogi közvetítői eljárás

A családi közvetítés teljes mértékben önkéntes Spanyolországban, és arra többek közt a titoktartás, a felek egyenlőségének és a közvetítő pártatlanságának elve alkalmazandó.

A többek között határokon átnyúló családi közvetítéssel járó ügyekben folytatott közvetítés megkönnyítése érdekében a közvetítésről szóló általános jogszabály kifejezetten engedélyezi, hogy arra videokonferencia vagy a hang- vagy képátvitelt lehetővé tévő egyéb elektronikus eszköz révén kerüljön sor. A felek vagy a bírósági eljárás megindítása előtt vagy annak során és akár még annak lefolytatása után is közvetítéshez folyamodhatnak az eredmény megváltoztatása vagy a bírósági határozat egyszerűbb végrehajtása érdekében.

A közvetítési eljárás relatíve egyszerű, függetlenül attól, hol kerül rá sor. A felek az általuk megválasztott közvetítővel lépnek kapcsolatba, vagy amennyiben folyamatban lévő családjogi eljárásban érintettek, a közvetítőt a bíró jelöli ki. Egyrészt információs megbeszélésre kerül sor, hogy a felek megismerhessék a közvetítési eljárást, és amennyiben mindketten beleegyeznek, megkezdődjön az eljárás. A közvetítő vezeti a közvetítési üléseket, hogy lehetővé tegye mindkét fél számára a véleményük kifejtését és a megállapodás elérését. Az eljárás az egyes kérdésekkel vagy az összes kérdéssel kapcsolatos megállapodással vagy anélkül zárul. Az eredményről jelentés készül, és amennyiben sikerül megállapodásra jutni, azt jóváhagyás céljából be kell nyújtani az igazságügyi hatósághoz, vagy amennyiben kiskorú vagy fogyatékos gyermek érintett, a jelentés benyújtható a közjegyzőhöz, aki azt közokiratba foglalhatja. Ezt követően kerülhet sor a végrehajtására.

Ha a felek a bírósági eljárás előtt vesznek részt közvetítésen, és egyezségre jutnak, a jogi eljárás felgyorsul, mert a felek egyszerűsített eljárásban terjesztik a megállapodást a családjogi bíróság (Juzgado de Familia) elé, amely jóváhagyja azt, ha az nem ellentétes a joggal vagy – adott esetben – a házastársak kiskorú vagy fogyatékos gyermekeinek érdekeivel. (A polgári perrendtartás 777. cikke szerint)

Ha a bírósági eljárás anélkül indult meg, hogy a felek közvetítést vettek volna igénybe, a bíró az ügy körülményeit figyelembe véve egyetérthet azzal, hogy a feleknek közvetítést kellene igénybe venniük, és a családjogi bíróság ingyenes tájékoztatóra küldi őket. Ha a felek közvetítés igénybevétele mellett döntenek, nem kerül sor a jogi eljárás felfüggesztésére, hacsak a felek nem kérik ezt, végleges megállapodás esetén pedig a bíróság jóváhagyja azt. Megállapodás hiányában azonban, vagy ha a felek nem akartak közvetítéshez folyamodni, ítélet születik mindazon kérdésben, amelyben a felek nem értenek egyet.

Nincs lehetőség családjogi közvetítői eljárásra, ha a felek között nemi alapú erőszak miatt van folyamatban eljárás.

A tájékoztató ingyenes, de maga a közvetítés a felek által viselendő költségekkel jár, hacsak nem kapnak költségmentességet. A költségmentesség tartalmával és megszerzésének követelményeivel kapcsolatos összes információ elérhető az alábbi weboldalon:

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

3. A családjogi közvetítői hivatás és a közvetítői szolgáltatás igénybevétele

A közvetítőnek egyetemi végzettséggel vagy felsőfokú szakképzettséggel, valamint emellett a közvetítői tevékenység gyakorlásához szükséges különleges képzettséggel kell rendelkeznie, amely e célra akkreditált intézményekben szerezhető meg.

A közvetítőnek sehol sem kell nyilvántartásba vetetnie magát a családjogi közvetítői tevékenység gyakorlásához, de léteznek nyilvántartások, amelyekbe a közvetítők mind nemzeti szinten (közvetítők és közvetítői intézmények nyilvántartása, amelynek honlapja a lent megadott linken érhető el – Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación), mind az autonóm közösségek szintjén bejegyeztethetik magukat.

Az utóbbi szinten csaknem mindegyik autonóm közösség létrehozott egy-egy közvetítői közszolgálatot. Erre vonatkozó információért egyszerűen keresse fel az intézményi honlapjaik megfelelő menüpontját, ahol különböző részletességgel elmagyarázzák a közvetítési rendszer működésének módját, és tájékoztatást nyújtanak a Közvetítők Nyilvántartásáról, és ahhoz hivatkozást biztosítanak, amennyiben ilyen nyilvántartás létezik. A honlapok rendszerint közvetítésigénylő formanyomtatványokat is tartalmaznak, amelyek feltüntetik az autonóm közösségek által a közvetítői eljárás lefolytatására létrehozott szakosított intézményeket.

Az alapján kell családjogi közvetítőt keresnie, hogy a közvetítői eljárásra az eljárás megindítása után, vagy az eljárástól függetlenül kerül-e sor. Ha az eljárás megindítása után kerül sor közvetítés igénylésére, a megfelelő családjogi bíróság a mellette működő családjogi közvetítői szervekhez irányítja a feleket, míg ha a bírósági eljárás előtt vagy azon kívül kerül sor a közvetítésre, a félnek kell családjogi közvetítőt keresnie. Hasznosak lehetnek az alábbi információforrások:

– A közvetítők és közvetítői intézmények fent hivatkozott nemzeti szintű nyilvántartása:

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones

– Az Igazságügyi Minisztérium által jelzett alábbi intézmények:

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

– Az Általános Igazságszolgáltatási Tanács (Consejo General del Poder Judicial) által említett, tartományok szerint feltüntetett közvetítői szolgálatok:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

– A különböző autonóm közösségek által létrehozott közvetítői szolgálatok. Az autonóm közösségek intézményi honlapjai rendszerint tartalmaznak információkat.

A fentieken kívül a családi közvetítési eljárásról, a hatályos jogszabályokról, a különböző autonóm közösségekben fennálló közvetítési szolgáltatásokról és a releváns alaki követelményekről szóló további információ elérhető az Általános Igazságszolgáltatási Tanács weboldalán:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Utolsó frissítés: 05/07/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.