Mediacija šeimos bylose

Kipras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Kipre šeimos bylose taikoma įstatymais įtvirtinta tarpininkavimo procedūra, numatyta pagal 2019 m. įstatymą dėl tarpininkavimo šeimos ginčuose (Įstatymas Nr. 62(Κ)/2019), kuris įsigaliojo 2019 m. balandžio 25 d. Siekiant palengvinti šio įstatymo įgyvendinimą, 2022 m. gruodžio 30 d. paskelbtos specialios taisyklės (RAA 507/2022).

Paskutinis naujinimas: 02/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.