Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Mediacija šeimos bylose

Tarpininkavimas gali būti ypač naudingas tarptautiniuose šeimos ginčuose ir tėvų vykdomo vaikų grobimo atvejais Šeimos bylų sąvoka apima įvairius ginčus, pradedant grynai privačiomis bylomis ir baigiant bylomis, kuriose dalyvauja viešosios institucijos.

Kas yra tarptautinis tarpininkavimas šeimose teisėje?

Tarptautinis tarpininkavimas šeimos teisėje – procesas, kurį vykdo vienas arba keli nešališki, kvalifikuoti tretieji asmenys (tarpininkai). Tarpininkas neturi teisės priimti sprendimą, tačiau jis padeda šalims vėl pradėti bendrauti ir padeda joms pačioms išspręsti problemą.

Pasiektas susitarimas yra konkrečioms aplinkybėms pritaikytas ginčo sprendimas, kuriuo užtikrinama, kad tėvams priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į vaiko interesus, jei byla susijusi su vaiku.

Šeimos teisės sričiai priklauso: tėvų pareigos ir bendravimo teisės, vaiko grobimas, vaiko apsaugos priemonės, vaikų ar buvusių partnerių išlaikymas ir kitos skyrybų ar separacijos pasekmės.

Partneriai skatinami prisiimti atsakomybę už sprendimus, susijusius su jų šeima, ir pirmiausia bandyti konfliktus išspręsti ne per teismą.

Todėl tarpininkavimas gali sudaryti konstruktyvią aplinką pokalbiams ir užtikrinti sąžiningą tėvų bendravimą, kuriame atsižvelgiama ir į vaiko interesus.

Toliau nurodytuose puslapiuose rasite išsamesnės informacijos apie:

- pagrindinius tarpininkavimo principus ir etapus

- tarptautinio tarpininkavimo ypatumus

- tarptautinio tarpininkavimo išlaidas

- tarptautinio tarpininkavimo teisinį kontekstą

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Kaip tai vyksta?

Jei esate ginčo šalis, dėl tarpininkavimo galite kreiptis visose valstybėse narėse. Kai kuriose valstybėse narėse išbandyti tarpininkavimą ginčo šalims gali pasiūlyti teisėjas.

Jei pasinaudoti tarpininkavimu sutinka visos šalys, pasirinktas tarpininkas nustato tarpininkavimo tvarkaraštį. Tarpininko parinkimo būdas priklauso nuo konkrečios šalies – šią informaciją galite rasti atitinkamų šalių puslapiuose šio puslapio dešinėje.

Teisiniai atstovai gali atlikti svarbų vaidmenį suteikdami šalims sprendimui priimti būtiną teisinę informaciją.

Su tarpininko pagalba sudarytus susitarimus šalims prašant galima padaryti priverstinai vykdytinus. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, gavus teismo patvirtinimą arba notaro sertifikavimą.

Teisiniai atstovai gali peržiūrėti su tarpininko pagalba sudarytą susitarimą, kad užtikrintų, jog susitarimas teisiškai galiotų visose susijusiose teisės sistemose.

Kodėl turėtumėte tai išbandyti?

 • Galite kontroliuoti savo ginčo baigtį.
 • Tarpininkavimas patogus, ir jame viską sprendžia ginčo šalis.
 • Tarpininkavimas leidžia peržiūrėti ir patikslinti konflikto dalyką.
 • Sprendimus priimate ir susitarimus sudarote jūs, tačiau susitarti neprivalote.
 • Išbandydami tarpininkavimą, neprarandate teisės pradėti ar tęsti bylinėjimąsi teisme.
 • Laimi visos tarpininkavime dalyvaujančios šalys.
 • Tarpininkas yra nešališkas ir profesionaliai parengtas pagalbininkas, galintis jums padėti išsiaiškinti patiems.
 • Lyginant su teismu, tarpininkavimas santykinai nebrangus.
 • Tarpininkavimas vyksta palyginti greitai. Jį lengvai galima paskirti abiems šalims patogiu laiku, procesas gali vykti įvairiose vietose.
 • Tarpininkavimas leidžia rasti lanksčius (konkrečioms aplinkybėms pritaikytus) sprendimus ir padeda išlaikyti arba sukurti konstruktyvius šalių santykius ir ryšius ateityje.
 • Tarpininkavime galima teisinio atstovo parama ir patarimai.
 • Tarpininkavimas gal sumažinti bylinėjimąsi ateityje.

Ši nuoroda veda į puslapį Rasti tarpininką.

Tarpininkavimo ribos

Paaiškėjus, kad byla netinkama tarpininkavimui arba kad viena iš šalių (arba abi) nenori bandyti tarpininkavimo, reikalingas teisminių institucijų įsikišimas. Vertinant bylos tinkamumą tarpininkavimui, ypatingą dėmesį reikia skirti galimų pavojų nustatymui: pavyzdžiui, smurto šeimoje rizikai ir jos laipsniui, piktnaudžiavimui narkotinėmis medžiagomis ar alkoholiu, smurtui prieš vaikus ir kt. Dėl bylos tinkamumo turi būti sprendžiama kiekvienu atveju atskirai, vadovaujantis tarpininko ir tarpininkavimo organizacijos taikomais standartais.

Paskutinis naujinimas: 11/05/2022

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.