Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Mediacija šeimos bylose

Estija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Šeimos mediacija (šeimos taikinamasis tarpininkavimas) arba mediacija ginčuose dėl ištuokos pirmiausia skirta santuoką nutraukiantiems arba skyrium gyvenantiems tėvams, kuriems reikalinga nešališko specialisto pagalba, kad jis tarpininkautų, kai tėvų nuomonės išsiskiria, padėtų jiems bendrauti ir bendradarbiauti tariantis dėl vaikų ir sudaryti susitarimus šiais klausimais. Mediacijos proceso tikslas yra ne tiek sutaikinti šalis, kiek pasiekti įgyvendinamą susitarimą.

Mediacijos šalys turi mediatoriui sumokėti sutartą mokestį ir padengti su mediacija susijusias išlaidas. Mediatorius gali prašyti šalių mediacijos mokestį sumokėti iš anksto.

Ši paslauga teikiama ir finansuojama toliau nurodytais būdais:

  1. per vietos valdžios instituciją, kurios veiklos teritorijoje vaikas gyvena, – dalinį finansavimą teikia ta vietos valdžios institucija;
  2. pagal teisėjo sprendimą išnagrinėjus bylą, – šalys ją finansuoja pačios, o jeigu galima – prašo valstybės teisinės pagalbos;
  3. informuoto vieno iš tėvų iniciatyva ir lėšomis.

Mediatorius pagal Taikinimo įstatymą turi būti vienas iš šių asmenų:
1) fizinis asmuo, kuriam šalys pavedė tarpininkauti jų ginče (pvz., psichologijos ekspertas, socialinių klausimų (įskaitant vaikų apsaugą ir socialinį darbą) arba teisės specialistas). Mediatorius gali veikti per juridinį asmenį, su kuriuo jis yra sudaręs darbo arba kitokią sutartį;
2) advokatas, kuris tuo tikslu yra pateikęs deklaraciją Estijos advokatūrai;
3) notaras, kuris tuo tikslu yra pateikęs deklaraciją Notarų rūmams;
4) įstatyme nustatytais atvejais – valstybė arba vietos valdžios mediacijos įstaiga.

Estijos Respublikoje šeimos mediacijos (šeimos taikinamojo tarpininkavimo) paslaugos reglamentuojamos šiais teisės aktais:

Šiuo metu Estijoje šeimos mediatoriams atstovauja Estijos mediatorių asociacija (est. Eesti Lepitajate Ühing) arba Mediacijos institutas (est. Lepituse Instituut).

Paskutinis naujinimas: 31/01/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.