Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Mediacija šeimos bylose

Latvija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Siekiant sukurti palankesnes sąlygas alternatyviems ginčų sprendimo būdams taikyti, Latvijos Respublikoje priimtas Tarpininkavimo

įstatymas (galioja nuo 2014 m. birželio 18 d.).

Tarpininkavimo modelis, kurį teismas rekomenduoja taikyti civilinėse bylose, įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d. Teisėjams yra pavesta įvairiais proceso etapais (iškėlus bylą, rengiantis nagrinėti bylą, preliminaraus bylos nagrinėjimo etapu, per teismo procesą, kol bylos nagrinėjimas iš esmės bus baigtas) siūlyti šalims galimybę ginčą spręsti tarpininkavimo būdu.

Siekiant paskatinti ginčus spręsti tarpininkavimo būdu įgyvendinta keletas projektų:

1. Nemokamos tarpininkavimo konsultacijos, kurias teismuose teikia Sertifikuotų tarpininkų taryba arba kurios teikiamos per tarpininkų skyrius (konsultuojama ir šeimos ginčų klausimais, tačiau ne vien jais)

Nuo 2016 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo ministerija ir Sertifikuotų tarpininkų taryba įgyvendina bandomąjį projektą, pagal kurį kiekvienas asmuo, kuris kreipiasi į teismą dėl civilinio ginčo sprendimo, turi galimybę pasinaudoti vienos valandos nemokama sertifikuoto tarpininko konsultacija. Teismo rekomenduojamas nemokamas konsultacijas sertifikuoti tarpininkai teikia keliuose Rygos ir kitų Latvijos miestų teismuose. Per sertifikuoto tarpininko konsultaciją, teikiamą pagal projektą, bylos šalys informuojamos apie tarpininkavimo proceso esmę, eigą ir sąlygas, taip pat įvertinama, ar konkretų ginčą galima išspręsti tarpininkavimo būdu.

2. Projektas „Nemokamas tarpininkavimas šeimos ginčuose“

Nuo 2017 m. sausio 1 d. asmenys gali gauti valstybės paramą pagal valstybės biudžeto programą ir ja panaudoti penkioms nemokamoms sertifikuoto tarpininko konsultacijoms sprendžiant tėvų nesutarimus, kurie kenkia vaikų interesams, ir ieškant būdų, kaip pagerinti šeimos narių tarpusavio santykius. Pagal projektą valstybės parama skiriama penkioms pirmoms tarpininkavimo konsultacijoms (po 60 minučių), kurias veda sertifikuotas tarpininkas. Konsultacijos šalims yra nemokamos. Jeigu ginčas per penkias konsultacijas neišsprendžiamas, tolesnes paslaugas šalys turėtų apmokėti pačios. Norint įvertinti, ar asmuo atitinka kriterijus, kad galėtų pasinaudoti tarpininkavimo galimybe, reikėtų kreiptis į Sertifikuotų tarpininkų tarybos tarpininką. Informacija apie projektą juo besidomintiems asmenims teikiama per teismus, taip pat perduodama savivaldybėms, socialinėms tarnyboms, šeimos bylų teismams ir pan.

Pagal projektą numatoma pagalbą suteikti 300 porų, padedant vaikų turintiems tėvams išspręsti teismuose jau nagrinėjamus ir teismams dar neperduotus šeiminius ginčus ir nesutarimus. Pagal projektą pirmiausia siekiama išsaugoti santuoką arba bent nesutarimus išspręsti taip, kad vaiko tėvai neprarastų pagarbos vienas kitam, ir užtikrinti, kad tėvai vėliau galėtų bendrauti vienas su kitu ir drauge spręsti įvairius kasdienės vaiko priežiūros, auklėjimo ir lavinimo klausimus.

Projekte dalyvaujančių sertifikuotų tarpininkų sąrašas paskelbtas internete adresu http://sertificetimediatori.lv/

Paskutinis naujinimas: 03/12/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.