Mediacija šeimos bylose

Latvija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Siekiant sukurti palankesnes sąlygas alternatyviems ginčų sprendimo būdams taikyti, Latvijos Respublikoje priimtas Tarpininkavimo įstatymas (lat. Mediācijas likums – galioja nuo 2014 m. birželio 18 d.).

Tarpininkavimo modelis, kurį teismas rekomenduoja taikyti civilinėse bylose, įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d. Teisėjams yra pavesta įvairiais proceso etapais (iškėlus bylą, rengiantis nagrinėti bylą, preliminaraus bylos nagrinėjimo etapu, per teismo procesą, kol bylos nagrinėjimas iš esmės bus baigtas) siūlyti šalims galimybę ginčą spręsti tarpininkavimo būdu.

Siekiant paskatinti ginčus spręsti tarpininkavimo būdu įgyvendinta keletas projektų:

1. Projektas „Nemokamas tarpininkavimas šeimos ginčuose“

Sertifikuotų tarpininkų taryba (Sertificētu mediatoru padome) 2023 m. toliau įgyvendina 2017 m. sausio 1 d. pradėtą programą „Tarpininkavimas šeimos ginčuose“. Asmenys gali gauti valstybės paramą pagal valstybės biudžeto programą ir ja panaudoti penkioms nemokamoms sertifikuoto tarpininko konsultacijoms sprendžiant tėvų nesutarimus, kurie kenkia vaikų interesams, ir ieškant būdų, kaip pagerinti šeimos narių tarpusavio santykius. Pagal projektą valstybės parama skiriama penkioms pirmoms tarpininkavimo konsultacijoms (po 60 minučių), kurias veda sertifikuotas tarpininkas. Konsultacijos šalims yra nemokamos. Jeigu ginčas per penkias konsultacijas neišsprendžiamas, tolesnes paslaugas šalys turėtų apmokėti pačios. Norint įvertinti, ar asmuo atitinka kriterijus, kad galėtų pasinaudoti tarpininkavimo galimybe, reikėtų kreiptis į Sertifikuotų tarpininkų tarybos (Sertificētu mediatoru padome) sertifikuotą tarpininką. Informacija apie projektą juo besidomintiems asmenims teikiama per teismus, taip pat perduodama vietos valdžios institucijoms, socialinėms tarnyboms, šeimos bylų teismams ir pan.

Norėdami pasinaudoti šeimos taikinamojo tarpininkavimo paslaugomis, turėtumėte kreiptis į pasirinktą programoje dalyvaujantį sertifikuotą tarpininką arba, jei dėl tarpininko pasirinkimo susitarti neįmanoma, – į Sertifikuotų tarpininkų tarybą e. paštu smp@smp.lv arba skambinti telefonu 28050777.

Daugiau informacijos apie programą galima rasti čia.

2. Gairės

Visi besidomintys tarpininkavimu ir jo taikymu gali kreiptis į Sertifikuotų tarpininkų tarybą e. paštu smp@smp.lvarba skambinti telefonu +371 28 050 777.

Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.