Mediacija šeimos bylose

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Taikant mediaciją šalys išsprendžia ginčą kartu, padedamos nepriklausomo mediatoriaus. Dažniausiai ji pasitelkiama civilinės ir administracinės teisės srityse. Šis neteisminis ginčų sprendimo būdas turi daug privalumų: ginčas išsprendžiamas greičiau nei teisme, mediacija paprastai kainuoja mažiau, be to, ji padeda išsaugoti šalių santykius, nes jos savanoriškai bando rasti sprendimą.

Nyderlandų mediatorių federacija (Mediatorsfederatie Nederland)

Nyderlanduose yra keli mediatorių registrai. Nyderlandų mediatorių federacija (MfN) tvarko Mediatorių registrą (buv. NMI registrą). Nyderlandų mediatorių federacija (MfN) atstovauja didžiausioms Nyderlandų mediatorių asociacijoms. Į MfN registrą įtraukiami tik griežtus kokybės standartus atitinkantys mediatoriai. Nyderlandų vyriausybė, registruodama pagal teisinės pagalbos sistemą dirbančius mediatorius, vadovaujasi MfN standartais (Teisinės pagalbos tarybos registras). MfN interneto svetainėje taip pat skelbiama nepriklausoma informacija apie mediaciją ir mediatorius Nyderlanduose.

Tarptautinis ADR registras

Dar yra tarptautinis ADR registras, kuriame galima susirasti mediatorių ir įvairios informacijos apie mediaciją.

Informacija apie mediaciją

Nyderlanduose taip pat įgyvendinama mediacijos teismo procese iniciatyva Mediation naast rechtspraak. Tai reiškia, kad bylą nagrinėjantis apylinkės teismas arba apeliacinis teismas informuoja jos šalis apie galimybę pasirinkti mediaciją. Šeimos bylose teismai taip pat gali patarti šalims pasinaudoti specialia tėvams skirta procedūra (ouderschapsonderzoek), kurioje ieškant sprendimo pasitelkiama mediacija.

Informaciją apie mediaciją taip pat teikia Teisinės pagalbos biuras (Het Juridisch Loket) ir Teisinės pagalbos taryba (Raad voor Rechtsbijstand).

Tam tikromis aplinkybėmis meditacijos išlaidos gali būti iš dalies arba visiškai padengiamos. Čia rasite daugiau informacijos apie kompensuojamą mediaciją.

Susijusios nuorodos

Nyderlandų mediatorių federacija

Tarptautinis ADR registras

Mediacija teismo procese

Teisinės pagalbos biuras

Teisinė pagalba

Teisinės pagalbos taryba

Paskutinis naujinimas: 09/02/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.