Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Mediacija šeimos bylose

Šiaurės Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Šeimos taikinamojo tarpininkavimo procedūra

Šeimos taikinamasis tarpininkavimas – visiškai savanoriškas procesas ir šiuo metu Šiaurės Airijoje netaikomas reikalavimas, prieš pareiškiant ieškinį teisme, bandyti ginčą išspręsti naudojantis taikinamojo tarpininkavimo paslauga. Tačiau teismai taikinamojo tarpininkavimo paslaugą vertina palankiai ir atitinkamose bylose skatina ja naudotis. Nors taikytinas procesas teisės aktuose neapibrėžtas, teismai yra linkę atidėti bylos nagrinėjimą, jeigu paaiškėja, kad kilusius klausimus galima išspręsti taikinamojo tarpininkavimo būdu. Šalys taip pat gali kreiptis į teismą dėl taikinamojo tarpininkavimo būdu sudaryto susitarimo vykdymo užtikrinimo, lyg tai būtų teismo priimta nutartis.

Kai kuriais atvejais skiriamas valstybės finansavimas. Šiaurės Airijos teisinių paslaugų agentūra dengia taikinamojo tarpininkavimo išlaidas naudodama teisinei pagalbai skirtas lėšas, o Sveikatos, socialinių paslaugų ir visuomenės saugos departamentas skiria finansavimą ikiteisminiam taikinamajam tarpininkavimui sprendžiant šeimos ginčus. Daugiau informacijos galima rasti Šiaurės Airijos pagalbos šeimai interneto svetainėje.

Šeimos taikinamojo tarpininko profesija

Mokymo ir akreditavimo valstybė nereglamentuoja. Profesija reglamentuojama savarankiškai, o įvairių profesinių organizacijų taikomi kvalifikacijos ir patirties reikalavimai skiriasi. Daugiau informacijos galima rasti paslaugų teikėjų interneto svetainėse ir informacinėje brošiūroje apie alternatyvas teismams Šiaurės Airijoje. Brošiūra paskelbta „NI Direct“ interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 11/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.