Mediācija ģimenes lietās

Kipra
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Kiprā ir ar likumu noteikta mediācijas procedūra ģimenes lietās. Tā paredzēta 2019. gada Likumā par mediāciju ģimenes strīdos (Likums Nr. 62 (I)/2019), kas stājās spēkā 2019. gada 25. aprīlī. 2022. gada 30. decembrī tika izdoti īpaši noteikumi (RAA 507/2022), lai atvieglotu likuma piemērošanu.

Lapa atjaunināta: 02/04/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.