Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Mediācija ģimenes lietās

Gibraltārs
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācija ģimenes lietās ir brīvprātīga. Gibraltārā tiesas rosina izmantot mediāciju, ja pastāv reāla iespēja, ka mediācija palīdzēs pusēm atrisināt vai samazināt to domstarpības. Dažādi praktizējoši juristi ir arī kvalificēti mediatori. Viņiem var uzdot veikt mediāciju ģimenes strīdos. Turklāt Sociālā dienesta Ģimenes un bērnu nodaļa arī nodrošina mediācijas pakalpojumus tām pusēm, kuras uz šo nodaļu nosūtījusi tiesa. Mediāciju ģimenes lietās nereglamentē tiesību akti.

Nav tādas tīmekļa vietnes, kurā būtu pieejams saraksts ar mediatoriem ģimenes lietās, kā arī vietnes, kurā būtu sniegta informācija par mediāciju ģimenes lietās vai mediāciju kopumā.

Lapa atjaunināta: 11/02/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.