Mediācija ģimenes lietās

Nīderlande
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācijā puses konfliktu atrisina kopīgi neatkarīga mediatora vadībā. To galvenokārt izmanto civiltiesībās un publiskajās tiesībās. Šāda veida strīdu ārpustiesas izšķiršanai ir daudz priekšrocību: strīdu bieži vien atrisina ātrāk nekā tad, ja tas tiktu izskatīts tiesā, turklāt mediācija parasti ir arī lētāka un palīdz saglabāt attiecības starp pusēm, jo tās brīvprātīgi cenšas rast risinājumu.

Nīderlandes Mediatoru asociāciāciju federācija (Mediatorsfederatie Nederland)

Nīderlandē pastāv dažādi mediatoru reģistri. Nīderlandes Mediatoru asociāciāciju federācija (MfN) pārvalda Mediatoru reģistru (iepriekš — NMI reģistrs). MfN ir federācija, kas pārstāv lielākās mediatoru asociācijas Nīderlandē. MfN reģistrā tiek iekļauti tikai tie mediatori, kas atbilst rūpīgi izvērtētiem kvalitātes kritērijiem. Nīderlandes valdība izmanto MfN kritērijus kā pamatu to mediatoru reģistram, kuri strādā saskaņā ar juridiskās palīdzības sistēmu (Juridiskās palīdzības padomes reģistrs). MfN vietnē ir pieejama arī neatkarīga informācija par mediāciju un mediatoriem Nīderlandē.

Starptautiskais ADR reģistrs

Pastāv arī Starptautiskais ADR reģistrs, kurā varat meklēt mediatorus un informāciju par mediācijas jautājumiem.

Informācija par mediāciju

Nīderlande ir arī ieviesusi iniciatīvu “Mediation naast rechtspraak" (mediācija līdztekus tiesvedībai). Tas nozīmē, ka rajona tiesa vai apelācijas tiesa, kas izskata lietu, brīdinās puses par iespēju izvēlēties mediāciju. Tiesas var arī nosūtīt ģimenes tiesību lietās iesaistītās puses uz vecāku konsultāciju (ouderschapsonderzoek), kas ietver mediācijas izmantošanu, lai rastu iespējamu problēmas risinājumu.

Citas struktūras, kas piedāvā informāciju par mediāciju, ir, piemēram, Juridiskās palīdzības dienests (Het Juridisch Loket) un Juridiskās palīdzības padome (Raad voor Rechtsbijstand).

Noteiktos apstākļos mediācijas izmaksas tiek pilnībā vai daļēji atlīdzinātas. Lai uzzinātu vairāk par subsidētu mediāciju, noklikšķiniet šeit.

Noderīgas saites

Nīderlandes Mediatoru asociāciju federācija

Starptautiskais ADR reģistrs

De Rechtspraak over mediation naast rechtspraak

Juridiskās palīdzības dienests

Juridiskā palīdzība

Juridiskās palīdzības padome

Lapa atjaunināta: 09/02/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.