Mediācija ģimenes lietās

Slovākija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1. Vispārīga informācija par mediāciju

Slovākijas Republikā dalība mediācijā ģimenes lietās ir brīvprātīga. Mediāciju veic mediatori, kuri nav specializējušies ģimenes tiesībās. Tiesai nav pienākuma noteikt vai ieteikt mediāciju strīda izšķiršanai. Tiesa var tikai ieteikt pusēm mēģināt strīda izšķiršanā izmantot mediāciju.

2. Saite uz mediatoru sarakstu Slovākijā

Saite uz Slovākijas tīmekļa vietni http://www.komoramediatorov.sk/, kurā pieejams mediatoru saraksts, kas ietver Slovākijas Mediatoru kameras (Slovenská komora mediátorov) locekļus, kā arī uz vietni https://www.najpravo.sk/, kurā pieejams attiecīgo reģionu vai rajonu mediatoru saraksts. Pilnīgs to mediatoru saraksts, kuri pabeiguši profesionālo apmācību mediatora darbam, pieejams Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) tīmekļa vietnē https://www.justice.gov.sk.

3. Saite uz tīmekļa vietni par mediāciju ģimenes lietās un vispārīgu informāciju par mediāciju

Vispārīga informācija par mediāciju pieejama Slovākijas Mediatoru kameras tīmekļa vietnē: http://www.komoramediatorov.sk/, kā arī https://www.najpravo.sk/.

4. Saite uz Slovākijas tiesību aktiem

Patlaban vēl nav pieņemti īpaši valsts tiesību akti par mediāciju ģimenes lietās. Mediācijas process šajā jomā — kā arī citās jomās, kurām var piemērot mediāciju, lai izšķirtu strīdu ārpustiesas kārtībā — noris saskaņā ar Likumu Nr. 420/2004 par mediāciju un grozījumiem atsevišķos tiesību aktos.

Lapa atjaunināta: 22/08/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.