Mediācija ģimenes lietās

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācija ģimenes lietās

Zviedrijas tiesību aktu vispārīgais princips ir tāds, ka vienprātīgi risinājumi tiek uzskatīti par labākajiem bērnam. Tāpēc noteikumi ir formulēti tā, ka vispirms jācenšas pārliecināt vecākus vienoties jautājumos, kas skar viņu bērnus.

Ar ko sazināties

Sociālajiem dienestiem ir īpaša atbildība, un tiem cita starpā vecākiem jāpiedāvā samierināšana (samarbetssamtal). Samierināšanas procesa mērķis ir palīdzēt vecākiem panākt vienošanos; skatiet papildinformāciju par samierināšanu. Ja vecāki panāk vienošanos, viņu vienprātīgo risinājumu var ietvert līgumā, kuru apstiprina sociālie dienesti. Tiesām ir arī atbildība vispirms censties panākt vienprātīgu vienošanos vecāku starpā. Ja tas neizdodas, tiesa var norīkot samierināšanu vai mediāciju (medling).

Kādā jomā mediācijas izmantošana ir pieņemama vai izplatītākā?

Ģimenes lietu mediāciju lietās, ko izskata tiesa, paredzēts izmantot, piemēram, kad samierināšana nav sniegusi cerēto rezultātu, bet pastāv uzskats, ka ir iespējama vecāku vienošanās jautājumos, kas skar viņu bērnus.

Vai pastāv konkrēti noteikumi, kas jāievēro?

Tiesa izlemj, ko iecelt kā mediatoru. Lēmums, ar ko norīko mediāciju, pats par sevi nepieprasa vecāku piekrišanu, bet mediatoram varētu būt grūti veikt savu uzdevumu, ja kāds no vecākiem aktīvi iebilst pret mediatora iecelšanu. Mediators, konsultējoties ar tiesu, izlems, kā organizēt mediāciju. Mediatoriem nav ētikas kodeksa vai līdzīgu noteikumu.

Informācija un apmācības

Nepastāv mediatoriem paredzētas valsts mēroga apmācību organizācijas.

Cik maksā mediācijas pakalpojumi?

Mediatoriem ir tiesības saņemt samērīgu atlīdzību par savu darbu, atvēlēto laiku un izdevumiem. Šo atlīdzību sedz valsts.

Lapa atjaunināta: 25/01/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.