Medjazzjoni tal-familja

Ċipru
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Hemm proċedura statutorja ta’ medjazzjoni f’Ċipru fi kwistjonijiet tal-familja, prevista mil-Liġi dwar il-Medjazzjoni fit-Tilwim dwar il-Familja tal-2019, il-Liġi 62 (Ι)/2019, li daħlet fis-seħħ fil-25 ta’ April 2019. Ir-Regolamenti Speċjali (RAA 507/2022) inħarġu fit-30 ta’ Diċembru 2022 biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-Liġi.

L-aħħar aġġornament: 02/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.