Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Medjazzjoni tal-familja

Latvja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta’ mezzi alternattivi ta’ soluzzjoni tat-tilwim, ir-Repubblika tal-Latvja adottat il-Liġi dwar il-Medjazzjoni (Mediācijas likums - fis-seħħ mit-18 ta’ Ġunju 2014).

Il-mudell ta’ medjazzjoni rakkomandat mill-qorti fi proċedimenti ċivili daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2015. L-imħallfin jiġu assenjati l-obbligu li joffru lill-partijiet l-għażla ta’ medjazzjoni biex isolvu t-tilwima fi stadji differenti tal-proċedimenti (wara li jingħata bidu għal kawża, meta tkun qed titħejja kawża għall-proċess u waqt is-smigħ tal-kawża preliminari, kif ukoll matul il-proċedimenti legali, sakemm jiġi kkompletat l-eżami dwar il-merti).

Diversi proġetti ġew implimentati biex jippromwovu l-medjazzjoni bħala mezz biex jissolva t-tilwim:

1. Proġett — Medjazzjoni bla ħlas f’tilwim familjari

Mill-1 ta’ Jannar 2017, l-individwi kienu eliġibbli għal appoġġ mill-Istat skont il-programm tal-baġit tal-Istat — l-opportunità li jattendu ħames sessjonijiet b’medjatur ċertifikat biex isolvu nuqqas ta’ qbil bejn il-ġenituri li jaffettwaw l-interessi tat-tfal u jsibu modi biex itejbu r-relazzjonijiet bejn il-membri tal-familja. Fil-qafas tal-proġett, l-appoġġ mill-Istat jipprovdi għall-ewwel ħames sessjonijiet ta’ medjazzjoni (60 minuta kull sessjoni) ġestiti minn medjatur ċertifikat, li huma bla ħlas għall-partijiet. Jekk it-tilwima ma tiġix solvuta f’ħames sessjonijiet, l-ispiża ta’ aktar servizzi għandha tkun koperta mill-partijiet. Medjatur ċertifikat jew il-Kunsill tal-Medjaturi Ċertifikati (Sertificētu mediatoru padome) għandu jiġi kkonsultat biex tiġi vvalutata l-eliġibbiltà ta’ persuna. L-informazzjoni dwar il-proġett issir disponibbli għall-persuni kkonċernati mill-qrati, u tiġi trasferita lill-muniċipalitajiet, is-servizzi soċjali, il-qrati tal-familja, eċċ.

Il-proġett huwa maħsub biex jipprovdi assistenza lil 300 koppja, li jippermettu lill-ġenituri bit-tfal isolvu kemm it-tilwim familjari kif ukoll in-nuqqas ta’ qbil li qed jiġu eżaminati fil-qorti u dawk li għadhom ma ġewx aċċettati l-qorti.  B’mod partikolari, il-proġett ifittex li jappoġġa ż-żwiġijiet, jew għall-inqas jirrisolvi n-nuqqas ta’ qbil b’tali mod li jippermetti ż-żamma tar-rispett bejn il-ġenituri tal-minuri, u jiżgura li tinżamm il-kapaċità li sussegwentement jikkomunikaw ma’ xulxin sabiex jaqblu b’mod konġunt fuq kwistjonijiet varji relatati mal-kura ta’ kuljum, it-trobbija u l-edukazzjoni tal-minuri.

Il-lista ta’ medjaturi ċertifikati involuti fil-proġett hija disponibbli hawnhekk: https://sertificetimediatori.lv

2. Gwida

Kull min hu interessat jista’ jikseb gwida dwar il-medjazzjoni u l-applikazzjonijiet tagħha billi jċempel lill-Kunsill tal-Medjaturi Ċertifikati fuq +371 28 050 777.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.