Medjazzjoni tal-familja

Latvja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta’ mezzi alternattivi ta’ soluzzjoni tat-tilwim, ir-Repubblika tal-Latvja adottat il-Liġi dwar il-Medjazzjoni (Mediācijas likums - fis-seħħ mit-18 ta’ Ġunju 2014).

Il-mudell ta’ medjazzjoni rakkomandat mill-qorti fi proċedimenti ċivili daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2015. L-imħallfin jiġu assenjati l-obbligu li joffru lill-partijiet l-għażla ta’ medjazzjoni biex isolvu t-tilwima fi stadji differenti tal-proċedimenti (wara li jingħata bidu għal kawża, meta tkun qed titħejja kawża għall-proċess u waqt is-smigħ tal-kawża preliminari, kif ukoll matul il-proċedimenti legali, sakemm jiġi kkompletat l-eżami dwar il-merti).

Diversi proġetti ġew implimentati biex jippromwovu l-medjazzjoni bħala mezz biex jissolva t-tilwim:

1. Proġett — Medjazzjoni bla ħlas f’tilwim familjari

Il-Kunsill tal-Medjaturi Ċertifikati (Sertificētu mediatoru padome) qed ikompli jimplimenta l-programm “Medjazzjoni fit-tilwim tal-familja” fl-2023, kif ilu jagħmel mill-1 ta’ Jannar 2017. Skont il-programm iffinanzjat mill-baġit tal-Istat, l-individwi kienu eliġibbli għal appoġġ mill-Istat li jagħtihom l-opportunità li jattendu ħames sessjonijiet bla ħlas ma’ medjatur ċertifikat biex isolvu nuqqasijiet ta’ qbil bejn il-ġenituri li jaffettwaw l-interessi tat-tfal u jsibu modi biex itejbu r-relazzjonijiet bejn il-membri tal-familja. Fil-qafas tal-proġett, l-appoġġ mill-Istat jipprovdi għall-ewwel ħames sessjonijiet ta’ medjazzjoni (60 minuta kull sessjoni) ġestiti minn medjatur ċertifikat, li huma bla ħlas għall-partijiet. Jekk it-tilwima ma tiġix solvuta f’ħames sessjonijiet, l-ispiża ta’ aktar servizzi għandha tkun koperta mill-partijiet. Medjatur ċertifikat jew il-Kunsill tal-Medjaturi Ċertifikati (Sertificētu mediatoru padome) għandu jiġi kkonsultat biex tiġi vvalutata l-eliġibbiltà ta’ persuna. L-informazzjoni dwar il-proġett issir disponibbli għall-persuni kkonċernati permezz tal-qrati, u tiġi trasferita lill-awtoritajiet lokali, is-servizzi soċjali, il-qrati tal-familja, eċċ.

Biex tapplika għas-servizz ta’ medjazzjoni tal-familja, ikollok tikkuntattja medjatur iċċertifikat tal-għażla tiegħek li jkun qed jieħu sehem fil-programm jew, jekk ikun impossibbli li taqbel dwar l-għażla tal-medjatur, tikkuntattja lill-Kunsill tal-Medjaturi Ċertifikati bil-posta elettronika fuq smp@smp.lv jew billi ċċempel 28050777.

Aktar dettalji dwar il-programm jinsabu hawnhekk.

2. Gwida

Kull min hu interessat jista’ jikseb gwida dwar il-medjazzjoni u l-applikazzjonijiet tagħha billi jikkuntattja lill-Kunsill tal-Medjaturi Ċertifikati fuq smp@smp.lv jew billi jċempel fuq +371 28 050 777.

L-aħħar aġġornament: 05/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.