Gezinsbemiddeling

Cyprus
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In Cyprus bestaat er een wettelijke bemiddelingsprocedure in familiezaken, die is geregeld bij wet 62(Ι)/2019 betreffende bemiddeling in familiegeschillen van 2019, die op 25 april 2019 in werking is getreden. Op 30 december 2022 is er een speciaal reglement (RAA  507/2022) uitgevaardigd ter vergemakkelijking van de uitvoering van die wet.

Laatste update: 02/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.