Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Gezinsbemiddeling

Gibraltar
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Bemiddeling in familiezaken is vrijwillig. De gerechten in Gibraltar moedigen bemiddeling in familiezaken aan als er een reële mogelijkheid is dat bemiddeling de partijen zal helpen om hun geschillen op te lossen of nader tot elkaar te komen. Er zijn verschillende beoefenaars van juridische beroepen die optreden als gekwalificeerde bemiddelaars. Zij kunnen worden ingezet om te bemiddelen in gezinsconflicten. Daarnaast bemiddelt het Family and Children Team van de maatschappelijke dienstverleningsinstanties tussen partijen die door de rechter werden doorverwezen. Er is geen wetgeving betreffende bemiddeling in familiezaken.

Er is geen website waarop een lijst te vinden is van bemiddelaars in familiezaken of die informatie verstrekt over bemiddeling in familiezaken of bemiddeling in het algemeen.

Laatste update: 11/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.