Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Gezinsbemiddeling

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Procedure bij bemiddeling in familiezaken

Bemiddeling in familiezaken vindt geheel plaats op basis van vrijwilligheid. Het is in Noord‑Ierland niet verplicht om eerst te onderzoeken of een geschil door bemiddeling kan worden opgelost alvorens naar de rechter te stappen. De gerechten stellen zich echter behulpzaam op en moedigen bemiddeling aan in familiezaken die zich daartoe lenen. Hoewel de procedure voor bemiddeling in familiezaken niet wettelijk is geregeld, zullen de gerechten waarschijnlijk met verdaging instemmen in zaken waarbij het ernaar uitziet dat geschillen door bemiddeling kunnen worden opgelost. Partijen kunnen de rechter ook verzoeken om een door bemiddeling bereikt akkoord uitvoerbaar te laten maken als betrof het een beschikking van de rechtbank.

In sommige gevallen verleent de overheid financiële steun. Het bureau voor juridische dienstverlening in Noord-Ierland (Legal Services Agency) heeft de kosten van bepaalde bemiddeling vanuit rechtsbijstandsfondsen op zich genomen. Het Noord-Ierse ministerie van Volksgezondheid, Sociale voorzieningen en Openbare veiligheid verstrekt financiële middelen voor bemiddeling bij familiegeschillen, voordat er een rechtszaak wordt aangespannen. Nadere informatie is te vinden op de website van Family Support Northern Ireland.

Beroep van bemiddelaar in familiezaken

Opleiding en certificering zijn niet van overheidswege geregeld. Het beroep is zelfregulerend en de eisen wat betreft kwalificaties en ervaring lopen binnen de aangesloten beroepsorganisaties uiteen. Nadere informatie vindt u op de websites van aanbieders en in de informatiebrochure “Alternatives to Court in Northern Ireland” (alternatieven voor een gang naar de rechter in Noord-Ierland), die wordt aangeboden op de website NI Direct.

Laatste update: 11/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.