Gezinsbemiddeling

Slowakije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1. Algemene informatie over mediation

In het kader van het familierecht wordt mediation in de Slowaakse Republiek uitsluitend ingezet bij vrijwillige deelname van de partijen. De mediationprocedure staat onder leiding van mediators die niet zijn gespecialiseerd op het gebied van familierecht. De rechtbank is niet verplicht mediation te gelasten of aan te bevelen om het geschil minnelijk te schikken. De rechtbank kan de partijen slechts aanbevelen om middels mediation te trachten een minnelijke schikking te treffen.

2. Link naar de lijst van mediators in Slowakije

Link naar de nationale website waar een lijst van mediators staat op het adres http://www.komoramediatorov.sk/, waar de leden van de Slowaakse vereniging van mediators geregistreerd staan, en het adres https://www.najpravo.sk/, waar de mediators per regio of district zijn ingedeeld volgens de plaats waar ze werken. Er staat een volledig overzicht van de mediators die een mediationtraining afgerond hebben op de website van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek https://www.justice.gov.sk.

3. Link naar de pagina over mediation op het gebied van familierecht en mediation in het algemeen

Er staat algemene informatie over mediation op de website van de Slowaakse kamer van mediators: http://www.komoramediatorov.sk/ en op de volgende site https://www.najpravo.sk/.

4. Link naar de Slowaakse wetgeving

Tot op heden is er geen speciale wetgeving inzake mediation op het gebied van familierecht aangenomen. De mediationprocedure op dit gebied en in alle andere gebieden waarin mediation wordt toegepast als buitengerechtelijke geschillenbeslechting is onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 420/2004 Rec. inzake mediation en tot wijziging van bepaalde wetten

Laatste update: 22/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.