Mediacja rodzinna

Cypr
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Na Cyprze funkcjonuje ustawowa procedura mediacji w sprawach rodzinnych przewidziana w ustawie o mediacji w sporach rodzinnych z 2019 r. – ustawa nr 62(Ι)/2019, która weszła w życie 25 kwietnia 2019 r. Dnia 30 grudnia 2022 r. opublikowano przepisy szczególne (regulacyjny akt administracyjny nr 507/2022), aby ułatwić wdrażanie tej ustawy.

Ostatnia aktualizacja: 02/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.