Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Mediacja rodzinna

Gibraltar
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Udział w mediacji rodzinnej jest dobrowolny. Sądy w Gibraltarze zachęcają do mediacji w przypadkach, w których istnieje realna możliwość, że mediacja pomoże stronom rozwiązać lub załagodzić spór. Wykwalifikowanymi mediatorami mogą być różni przedstawiciele zawodów prawniczych. Tacy specjaliści mogą dostać polecenie, by pośredniczyć w sporze rodzinnym. Ponadto mediacje prowadzi również wyspecjalizowany zespół służb socjalnych ds. rodziny i dzieci, w sprawach przekazanych mu przez sąd. Nie ma szczególnych przepisów dotyczących mediacji rodzinnej.

Nie istnieje żadna strona internetowa z wykazem mediatorów rodzinnych ani też żadna strona z informacjami na temat mediacji rodzinnej lub mediacji w ogóle.

Ostatnia aktualizacja: 11/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.