Medierea familială

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În cauzele de dreptul familiei din Austria, instanța de judecată depune toate eforturile pentru a ajunge la un acord amiabil. În acest scop, ea poate, printre altele, să oblige părțile să participe la o sesiune inițială de informare privind medierea sau poate recomanda medierea [secțiunea 107 alineatul (3) punctul 2 din Legea în materie de proceduri necontencioase, Außerstreitgesetz]. Deși echipele binaționale de mediatori satisfac necesitățile de mediere familială din Austria, ele trebuie să fie formate ad-hoc prin intermediul Ministerului Federal al Justiției (Bundesministerium für Justiz), în calitate de autoritate centrală, și al unor asociații private de mediatori.

Ultima actualizare: 05/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.