Medierea familială

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În Cipru există o procedură de mediere prevăzută de lege în materia dreptului familiei, specificată în Legea privind medierea în litigiile familiale din 2019, Legea 62(Ι)/2019, care a intrat în vigoare la 25 aprilie 2019. Regulamentele speciale (RAA 507/2022) au fost emise la 30 decembrie 2022 pentru a facilita punerea în aplicare a legii.

Ultima actualizare: 02/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.