În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Medierea familială

Anglia şi Ţara Galilor
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Procedura de mediere familială

Procedura de mediere familială este un proces voluntar. Cu toate acestea, în Anglia și Țara Galilor, începând din aprilie 2014, toți solicitanții (nu doar cei care beneficiază de fonduri publice) trebuie să ia în considerare utilizarea medierii, prin participarea la o reuniune de informare și evaluare privind medierea (Mediation Information and Assessment Meeting - MIAM) înainte de a putea introduce o cerere în instanță, în afara cazului în care se aplică derogări, de exemplu în cazurile de violență domestică. Se așteaptă ca viitorul respondent să participe, dacă este invitat să facă acest lucru. Dacă solicitantul decide să meargă în instanță, acesta trebuie să completeze secțiunea relevantă din cerere, demonstrând fie că este scutit de participarea la o reuniune MIAM, fie că a participat la o reuniune MIAM și medierea nu a fost considerată adecvată, fie că a participat la mediere și aceasta a eșuat sau solicitantul nu și-a putut soluționa toate problemele.

Mai multe materiale de informare a publicului despre medierea familială sunt disponibile pe site-ul guvernului britanic.

Asistența judiciară rămâne disponibilă pentru medierea familială și pentru consilierea juridică în sprijinul medierii familiale. Puteți afla mai multe despre asistență judiciară, inclusiv dacă puteți beneficia de asistență judiciară, pe site-ul următor.

Profesia de mediator familial

Medierea familială este o profesie autoreglementată care cuprinde o serie de organizații asociative la care sunt afiliați mediatorii. Aceste organizații membre sunt reprezentate de organizația „umbrelă” Consiliul de mediere familială (Family Mediation Council - FMC). FMC a fost înființat pentru a armoniza standardele de mediere familială în Anglia și în Țara Galilor și reprezintă organizațiile membre și practicienii din domeniul medierii în raporturile profesiei cu administrația publică.

Mediatorii familiali provin din diferite medii, precum serviciile juridice, terapeutice și sociale. Diversele organizații asociative și de acreditare își mențin propriile seturi de standarde profesionale și de pregătire, care includ și cerințe de formare. Consiliul pentru standarde în domeniul medierii familiale (Family Mediation Standards Board - FMSB) a fost înființat pentru a monitoriza și reglementa standardele de mediere familială utilizate de organizațiile membre ale FMC.

FMC este un organism neguvernamental și joacă un rol central în rândul organizațiilor membre, care sunt organizații/asociații neguvernamentale și membri fondatori ai FMC. Cele mai importante dintre acestea sunt:

ADR Group

Family Mediators Association

National Family Mediation

College of Mediators

Resolution

The Law Society

Puteți găsi un mediator familial acreditat pe site-ul FMC.

Puteți identifica un mediator din zona dumneavoastră accesând instrumentul „Găsiți un mediator local”.

Ultima actualizare: 11/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.