Medierea familială

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Medierea familială sau medierea neînțelegerilor legate de divorț este destinată în special părinților care trec printr-un divorț sau o separare în fapt și care necesită asistența unui specialist imparțial pentru medierea divergențelor de opinie și facilitarea comunicării și cooperării între părți în ceea ce privește aranjamentele viitoare privind copiii părților și încheierea de acorduri în acest sens. Scopul procedurii de mediere nu este atât reconcilierea, cât găsirea unor soluții acceptabile pentru ambele părți.

Părțile la mediere trebuie să achite o taxă convenită pentru mediere și să îi acopere mediatorului cheltuielile conexe. Mediatorul le poate solicita părților să plătească în avans taxa de mediere.

Serviciul este oferit și finanțat prin următoarele modalități:

  1. prin intermediul autorității locale în a cărei rază teritorială își are reședința copilul, cu finanțare parțială din partea acestei autorități;
  2. prin decizia unui judecător în urma unei acțiuni judiciare, medierea urmând să fie acoperită de părți, care, în anumite condiții, pot solicita asistență judiciară națională;
  3. la inițiativa unui părinte informat, care va acoperi costurile aferente.

În sensul Legii privind concilierea, mediatorul trebuie să fie: una dintre următoarele (1) o persoană fizică mandatată de părți [de exemplu, un expert în psihologie sau în aspecte sociale (inclusiv în protecția copilului și în asistență socială) sau un specialist în domeniul juridic]. Mediatorul poate acționa prin intermediul unei persoane juridice cu care se află într-un raport de muncă sau într-un alt tip de relație contractuală;
(2) un avocat care a făcut o declarație în acest sens la barou;
(3) un notar care a făcut o declarație în acest sens la Camera Notarilor;
(4) în cazurile prevăzute în lege, un organism de mediere național sau regional.

În Republica Estonia, modul de organizare al serviciilor de mediere familială este reglementat de următoarele legi:

În Estonia, mediatorii specializați în chestiuni de dreptul familiei sunt reprezentați în prezent de Asociația estoniană a mediatorilor (Eesti Lepitajate Ühing) sau de Institutul de mediere (Lepituse Instituut).

Ultima actualizare: 12/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.